10. Hukuk Dairesi 2017/6318 E. , 2017/9151 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

10. Hukuk Dairesi 2017/6318 E. , 2017/9151 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Eyl 2018 03:11

10. Hukuk Dairesi 2017/6318 E. , 2017/9151 K.

"İçtihat Metni"
Mahkemesi :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi

Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Dava, iş kazası sonucu sürekli iş görmezlik durumuna giren sigortalıya bağlanan ilk peşin değerli gelir ve geçici iş görmezlik ödeneği nedeniyle uğranılan Kurum zararının rücuan ödetilmesi istemine ilişkin olup, davanın yasal dayanağı 5510 sayılı Yasanın 21. ve 76. maddeleridir.
5510 sayılı Kanunun İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin sorumluluğunu düzenleyen 21’inci madde hükmü, sigortalıya ya da ölümü halinde hak sahiplerine bağlanan gelirler ile yapılan harcama ve ödemelerin işverenden rücuan tahsili koşulları düzenlenmiş olup; işverenin sorumluluğu için, zarara uğrayanın sigortalı olması, zararı meydana getiren olayın iş kazası veya meslek hastalığı niteliğinde bulunması, zararın meydana gelmesinde işverenin kastının veya sigortalının sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketinin ve bu hareket ile meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı arasında illiyet bağının bulunması gerekir. Buradan, işverenin, işçilerin sağlığını koruma ve iş güvenliğine ilişkin mevzuatın kendisine yüklediği, objektif olarak mümkün olan tüm tedbirleri alma yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve bu nedenle iş kazası veya meslek hastalığı şeklinde sosyal sigorta riskinin gerçekleşmesi halinde, kusur esasına göre meydana gelen zararlardan Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı rücuan sorumlu olduğu sonucu çıkarılmaktadır.
Somut olayımızda, 04.08.2010 tarihli iş kazası sonucu %24 oranında sürekli iş göremez olan sigortalıya 7.278,10 TL geçici iş görmezlik ödeneği ve 23.428,74 TL ilk peşin sermaye değerli gelir ödenmiştir. Kurumca hazırlanan borç bildirim belgesinde borç aslının 12.328,89 TL olup toplam borç ise 12.335,89 TL dir. Kurumun 05.07.2013 tarihli S. Aras Turizm A.Ş.'ye göndermiş olduğu yazıda ise geçici iş görmezlik ödeneği 7.278,10 TL olup yasal faizi 1.382,90 TL, genel sağlık sigortası
kapsamında kurumca ödenen 5.627,30 TL olup yasal faizi 1.708,48 TL şeklinde düzenlen kurum alacağının toplam 15.996,78 TL olduğu, davalı 13.08.2013 tarihli banka dekontunda 12.335,89 TL ödeme yaptığı dosyadan anlaşılmaktadır. Davalının ödeme iddiasına göre geçici iş görmezlik ödeneği ile Kurumun yazısındaki geçici iş görmezlik ödemelerinin dönemleri araştırılıp mükerrer talep olup olmadığı belirlenerek sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O hâlde, davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 21.12.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.Cevapla