Forum ana sayfa 10. Hukuk Dairesi 2017/6246 E. , 2017/8844 K.

10. Hukuk Dairesi 2017/6246 E. , 2017/8844 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 486317
Konum: İstanbul10. Hukuk Dairesi 2017/6246 E. , 2017/8844 K.

"İçtihat Metni"


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı adına Av.... ile 1-... adına Av.... 2-... adına Av.... arasındaki dava hakkında...İş Mahkemesi'nden verilen 27.04.2016 günlü ve 2015-23/2016-301 sayılı hükmün Dairemizin 04.04.2017 tarih ve 2017-600/2017-2923 sayılı ilâmı ile bozulmasına karar verilmiştir. Davalı ... avukatı tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Davalı vekili, Dairemizin 04.04.2017 tarih ve 600/2923 sayılı bozma kararından bahisle, davalılar temyizi gözetilmek suretiyle bozma kararı verildiği halde, temyiz harcının iadesi konusunda bir karar verilmemiş olması nedeniyle, ilgili hususun tavzihen düzeltilmesini istemiştir.
Rücuan tazminat istemine ilişkin olan davada; davalı ... ve ...'ın temyiz itirazları üzerine verilen bozma kararında, istek halinde temyiz harcının davalı tarafa iadesine de hükmedilmesi gerekirken maddi yazılım hatası yapıldığı anlaşıldığından, Dairemizin 04.04.2017 tarih ve 600/2923 sayılı ilamının sonuç kısmına "istek halinde temyiz harcının davalı tarafa iadesine" ibaresinin eklenmek suretiyle tavzihen düzeltilmesi gerekmiştir.
SONUÇ:Dairemizin 04.04.2017 tarih 600/2923 sayılı bozma ilamının sonuç kısmına "istek halinde temyiz harcının davalı tarafa iadesine" ibaresinin eklenmesine ve ilgili Daire kararımızın bu şekilde TAVZİHİNE, 12.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararları