10. Hukuk Dairesi 2017/5827 E. , 2017/8867 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

10. Hukuk Dairesi 2017/5827 E. , 2017/8867 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Eyl 2018 03:16

10. Hukuk Dairesi 2017/5827 E. , 2017/8867 K.

"İçtihat Metni"

Mahkemesi :İş Mahkemesi


Dava, 01.07.1984-14.04.2008 tarihlerinde davalıya ait işyerinde hizmet akdine dayalı sürekli olarak çalışıldığının tespitine ilişkindir
Mahkemece, uyulan bozma ilamı sonrası davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hükmün, taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz istekelerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin tüm, davalılar vekillerinin aşağıdaki bent dışında sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2-Mahkemece her ne kadar, “davacının 01/01/1985 - 25/04/1987 ve 05/11/1988-31/07/1991 tarihleri arasında davalı işveren yanında 1002289 sicil nolu işyerinde hizmet aktiyle sürekli ve kesintisiz çalıştığını tespitine, davacının 01/08/1991 - 07/04/2008 tarihleri arasında davalı ... Malz. İnş. Tic. Ltd. Şti. (Yeni Ünvan: ... Grup Demir Çelik Yapı Malz. İnş. Maden ve Müh. A.Ş.) iş yerinde hizmet aktiyle sürekli ve kesintisiz çalıştığının tespitine bu süre içerisinde kuruma yapılan bildirimlerin ve başka işverenler adına gösterilen bildirimlerin infaz sırasında kurumca dışlanmasına,” şeklinde hüküm kurulmuş ise de; 01/01/1985 - 25/04/1987 ve 05/11/1988 - 31/07/1991 dönemleri yönünden eksik inceleme sonucu hüküm kurulmuştur.
Söz konusu dönemler için işveren olarak 1002289 sicil nolu işyeri kabul edilmiş ise de; ilgili işyerinin ... Otom. İnş. Tur. Nak. Ltd. Şti. olduğu ve davacının bu işyerinden bildirimlerinin 01.05.1993 tarihinde başladığı, oysa bu tarih öncesinde 186306 nolu işyerinden 01.08.1991-30.04.1993 tarihleri arasında kesintili bildirimlerinin olduğu, diğer taraftan mahkemece başlangıç kabul edilen 01.01.1985 tarihinin yine 186306 sicil nolu Hasan Kesti işyerinin vergi kaydı başlangıcının olduğu belirgin olduğundan, söz konusu dönemler yönünden işverenin kim olduğu tespit edilmeli, işverenin 186306 sicil nolu Hasan Kesti olduğu kanaatine varıldığında, bu işverenin davaya dahil edilip, savunma ve delilleri toplandıktan sonra hasıl olacak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O hâlde, davalılar vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve sair hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalılara iadesine, 12/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla