10. Hukuk Dairesi 2017/4901 E. , 2017/8952 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

10. Hukuk Dairesi 2017/4901 E. , 2017/8952 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Eyl 2018 03:21

10. Hukuk Dairesi 2017/4901 E. , 2017/8952 K.

"İçtihat Metni"
Mahkemesi :İş Mahkemesi

Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece, bozmaya uyularak ilâmında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hükmün, davacı Kurum vekili ile davalılardan... İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ve...... Vinç İşlt. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
1.Davanın yasal dayanağı 506 sayılı Yasanın 26 ve 87. maddeleri olup, davada öncelikle halledilmesi gereken sorun, iş kazasına maruz kalan sigortalının işvereni ile yol yapım işinin yüklenicisi dava dışı... A.Ş. ve alt işveren konumundaki... İnş. San. Tic. Ltd. Şti. arasındaki hukuki ilişkinin niteliğinin, bir başka ifade ile asıl işveren-taşeron ilişkisi olup olmadığının saptanmasıdır.
506 sayılı Kanunun 87. maddesi hükmüne göre aracı, bir işte veya bir işin bölüm veya eklentisinde işverenden iş alan ve kendi adına sigortalı çalıştıran 3. kişidir.
Asıl işveren taşeron ilişkisinin varlığı için öncelikle, işin başka bir işverenden alınmış olması, bir başka ifade ile, asıl işverenin işverenlik sıfatına devredilen iş dolayısıyla sahip olması, asıl işyeri ya da işyerinden sayılan yerlerde kendi adına işçi çalıştırıyor olması gerekir.
Aracı sıfatının kazanılmasında diğer koşullar ise; asıl işverenden istenilen işin, asıl iş ya da işyeriyle ilgili işin bir bölümünde veya işyeri eklentilerinde alınmış olması ve bu işte işi alanın kendi işçilerinin çalıştırılması ve bu nedenle de işveren sıfatına sahip olunmasıdır.
Mahkemece, öncelikle yukarıda belirtilen maddi ve hukuki esaslar çerçevesinde bozmanın gereği yerine getirilmeyip, davaya konu iş kazasının meydana geldiği işyerinde dava dışı... A.Ş., ...-...Otoyolu ...-...’ne ait Bakım, İşletme Merkezi, Gişeler ve Ücret Toplama Bina İşine ait işi Karayolları Genel Müdürlüğünden aldığı, asıl işveren olduğu halde hükme esas alınan 30.09.2016 tarihli bilirkişi kusur raporunda... A.Ş. nin anahtar teslimi vermiş olmasından dolayı kazanın meydana gelmesinde herhangi bir kusur izafe edilmeyeceği şeklinde hazırlanan kusur rapor hatalı olup yeniden rapor alınması gerektiği,
2. Hükme esas alınan 30.09.2016 tarihli bilirkişi kusur raporunda...... Vinç İşlt. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne iş güvenliği konusunda yeterince eğitmemiş, bilgilendirmemiş, bilinçlendirilmemiş ve emniyetli davranma alışkanlığı kazandırılmamış olmasından dolayı kusur verilmiş olmasına rağmen hükümde kabule göre ......Vinç İşlt. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin sorumlu tutulmaması ve davacı Kurumun talebi hesaplanan zarar miktarı içinde kaldığı göz önünde bulundurulmadan talep üzerinden kusur oranına göre indirim yapılması, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde, davacı Kurum vekili ile davalılardan... İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ve...... Vinç İşlt. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istem halinde davalılardan... İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ile...... Vinç İşlt. San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne iadesine, 14.12.2017 gününde oy birliğiyle karar verildi.Cevapla