10. Hukuk Dairesi 2017/4108 E. , 2017/8622 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

10. Hukuk Dairesi 2017/4108 E. , 2017/8622 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Eyl 2018 03:25

10. Hukuk Dairesi 2017/4108 E. , 2017/8622 K.

"İçtihat Metni"
Mahkemesi :İş Mahkemesi

Dava, davalı Kurum tarafından eksik işçilik sonucu tahakkuk ettirilen fark prim borcunun iptali için yapılan itirazın reddine ilişkin Kurum işleminin iptali istemine ilişkindir.
Mahkemece, uyulan bozma ilamı sonrası davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hükmün, davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Mahkemece uyulan bozma ilamımızda, “…davalı kurum tarafından yapılan kontrol neticesinde, 2011/Nisan-Aralık dönemleri arasına ilişkin eksik işçilik bildirimi yapıldığının tespit edildiği, yapılan tespitte, meslek kuruluşları tarafından tanzim ve onay edilen kapasite raporlarında formüle edilen kriterlerin dikkate alındığı, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, makinelerin üretim safhasında sağlayacağı artı değerlerin göz önünde bulundurulmaması, kurum müfettişince hesaba katılmayan şoför, çaycı ve temizlikçinin üretime katılmış sayılmaları gerektiği, diğer emsal işyerleri ile mukayese yoluna gitmediği gerekçeleriyle, kurumun eksik işçilik tespitinde yapılan araştırmaların yeterli bulunmadığından bahisle kurum işleminin iptaline karar verildiği anlaşılmış ve belirtilen gerekçeler Dairemizce uygun bulunmuş ise de, mahkemece yukarıda belirtilen mevzuat çerçevesinde gerçek asgari işçilik miktarı denetime elverişli bilirkişi raporu marifetiyle belirlenip, kurumun tespit ettiği eksik işçilik miktarı ile ay bazında karşılaştırma yapılarak sonucuna göre hüküm kurulması….” hususları belirtilmiş olup, bozma sonrası alınan bilirkişi raporunda, ... Sanayi Odası tarafından tanzim olunan 24.06.2013 tarihli Ekspertiz raporu dikkate alınarak, işyerindeki makine araç ve gereçlerin asgari %17 oranında üretime artış sağladığı kabul edilip yapılan hesaplamadan düşüldükten sonra, yemek üretimi yapılmayan diğer 3 işyerindeki personelin de üretime katıldığı kabul edilerek %30 oranında hakkaniyet indirimi yapılıp, sorumlu olunan miktarın tespit edildiği anlaşılmış ise de, söz konusu hüküm eksik incelemeye dayalıdır.
Bir önceki bozma ilamımızda, kurum asgari işçilik hesaplaması yerinde görülmeyerek, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, iş yerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşünün dikkate alınması gerektiği belirtilmiş ise de, hükme esas alınan bilirkişi raporunda, yukarıda belirtildiği gibi diğer işyerlerinde (üretim yapılmayan işyerleri) çalışan işçilerin üretime katıldığı kabul edilmek suretiyle tahmini (%30) bir oran üzerinden hareket edilerek hesaplama yapıldığı anlaşıldığından, hesaplamanın somut verilere dayanması gerekmekte olup, söz konusu işçilerin üretime katıldığı takdirde asgari işçiliğe etkileri, benzer işletmelerdeki çalıştırılan işçi sayıları da dikkate alınmak suretiyle, denetime elverişli bir şekilde hesaplanıp sonucuna göre hüküm kurulması gerekmektedir.
Mahkemece, açıklanan maddi ve hukuki ilkeler gözetilmeksizin, eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm kurulması, usûl ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O hâlde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 05.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla