10. Hukuk Dairesi 2017/3066 E. , 2017/9167 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

10. Hukuk Dairesi 2017/3066 E. , 2017/9167 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Eyl 2018 03:32

10. Hukuk Dairesi 2017/3066 E. , 2017/9167 K.

"İçtihat Metni"
Mahkemesi:İş Mahkemesi

Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir.Hükmün, davalı ... Taah. İnş. ve Tic. A.Ş. vekili ile davalı ... İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.Kesinleşen ilk rücu davasıyla, davalı işverene ait işyerinde 15.07.2006 tarihli iş kazası sonucu, gelire girme tarihi itibarıyla, % 17,20 oranında sürekli iş göremezliğe maruz kalan sigortalıya bağlanan gelir ve masraflar dava konusu yapılmış; Mahkemece, % 17,20 sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden bağlanan gelirin ilk peşin değerli tutarının (% 70 oranında işverenler kusuru dikkate alınmak suretiyle ) tahsiline karar verilmiştir.Eldeki dava ile, Kurum; 15.07.2006 tarihli iş kazası sonucu %17,20 olarak belirlenen iş göremezlik oranının, kontrol muayenesi sonucu bilahare 24.08.2009 tarihi itibarıyla artmayla % 27,20 oranına yükselmesi nedeniyle, bakiye gelir talep edilmiştir.
Mahkemenin hükmü eksik inceleme ve araştırmaya dayalıdır.
Sürekli iş göremezlik oranındaki artışa bağlı olarak değişime uğrayan gelir, düşük iş göremezlik oranı nedeniyle bağlanmış olan başlangıçtaki gelir olup; gelir hesabındaki unsurlardan biri olan iş göremezlik oranındaki değişim karşısında, başlangıçtaki gelirin, değişen iş göremezlik oranına uyarlanması zorunluluğu bulunmaktadır.Bu durumda, peşin sermaye değerli gelirin, gelir başlangıç tarih itibarıyla, artan iş göremezlik oranına (% 27,20) göre belirlenmesi; yeni oran üzerinden belirlenmiş olan bu peşin sermaye değerli gelirden, gelir başlangıç tarihinden, sürekli iş göremezlik derecesinin yükseldiği (24.08.2009 ) tarihe kadar ödenen gelirin, düşük iş göremezlik oranı ile, artan iş göremezlik oranı arasındaki fark iş göremezlik oranına karşılık gelen miktarının mahsubu gerekecektir. Öte yandan, başlangıçtaki gelir onay tarihinin esas alınması gereği de, dikkate alınmalıdır.
Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, bulunacak ilk peşin değerli tutara, ilk rücu ile kesinleşen kusur uygulanmak ve ayrıca ilk rücu ile hükmedilen ilk peşin değerli tutar mahsup edilmek suretiyle kurum alacağı saptanmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir.
Mahkemece, yukarıda açıklanan maddi ve hukuki ilkeler uyarınca araştırma yapılarak hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.O halde, davalı ... Taah. İnş. ve Tic. A.Ş. vekili ile davalı... İnş. San. ve Tic. A.Ş.'nin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalılara iadesine, 25/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla