10. Hukuk Dairesi 2017/302 E. , 2017/8625 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

10. Hukuk Dairesi 2017/302 E. , 2017/8625 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Eyl 2018 03:35

10. Hukuk Dairesi 2017/302 E. , 2017/8625 K.

"İçtihat Metni"
Mahkemesi :İş Mahkemesi

Dava, davacının sahibi olduğu özel okulda eğitim gören sekiz öğrenciye ait sağlık kurulu raporlarında tahrifat yapılması veya zeka düzeyleri hakkında sahte bilgi düzenlenmesi iddiasıyla, Kurum tarafından anılan öğrenciler için daha önce ödenen ücretlerden geri alınan 20.571,66 TL’nin faizi ile tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece, uyulan bozma ilamı sonrası davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hükmün, davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Mahkemece uyulan bozma ilamı sonrası, ceza dosyası verileri dikkate alınarak kurum işleminin yerinde olmadığından bahisle belirtilen şekilde karar verilmiş ise de; ilgili ceza davasında, davacı için üzerine atılı resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından, suçu işlediğine dair her türlü kuşkudan uzak ve kesin delil bulunmadığından bahisle beraat kararı verildiğinden, söz konusu hükmün gerekçesi dikkate alındığında, işbu dava için maddi olgu teşkil etmediği belirgindir.
Bir önceki bozma ilamımızda da belirtildiği üzere, somut olayda, özürlü çocukların gelişme ve eğitime olan ihtiyaçları açısından yasanın aradığı koşulları taşıyıp taşımadıkları, diğer bir anlatımla yasa maddesinde öngörülen yardımlardan yararlanmalarına engel bir durum olup olmadığı ve öngörülen yardımları hak edip etmedikleri konuları çekişmeli olup, çocukların bir kısmının yeniden aldıkları ve Kurumca mevzuata uygun kabul edilen raporlar gereği ve yeni rapor tarihlerinden itibaren davacıya ait merkezde eğitime devam ediyor olmaları, ilk rapor tarihlerindeki durumlarındaki belirsizliği gidermediği gibi davaya konu somut olayın başlangıcını teşkil eden Milli Eğitim Müfettişlerince düzenlenen raporlardan anlaşıldığı üzere, sekiz öğrenciye ait hastanedeki rapor örnekleriyle davacıya ait eğitim kurumundakiler birbirleriyle örtüşmediği, ... Devlet Hastanesinin mahkemeye gönderdiği cevabi yazı ile ceza soruşturmasında dinlenen başhekim yardımcısının beyanının da bu husustaki belirsizliği tümüyle gidermediğinden, belirtilen hususların aydınlatılması için, mahkemece daha detaylı bir inceleme yapılıp sonucuna göre hüküm kurulması gerekmektedir.
Bu kapsamda ilgili ceza dosyasındaki tanık beyanları irdelenmeli, davaya konu çocukların o tarihlerde gerçekten söz konusu eğitime ihtiyaçları olup olmadığı, gerektiğinde bu hususta ilgili bilirkişilerden (o tarihli raporları da gözetilmek suretiyle) rapor alınmak suretiyle tespit edilip sonucuna göre karar verilmesi gerekmektedir.
Mahkemece, açıklanan maddi ve hukuki ilkeler gözetilmeksizin, eksik araştırma ve incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm kurulması, usûl ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O hâlde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ; Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 05.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla