10. Hukuk Dairesi 2015/25089 E. , 2017/9145 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

10. Hukuk Dairesi 2015/25089 E. , 2017/9145 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Eyl 2018 03:52

10. Hukuk Dairesi 2015/25089 E. , 2017/9145 K.

"İçtihat Metni"

Mahkemesi :İş Mahkemesi


Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece, bozmaya uyularak ilâmında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hükmün, taraf avukatları tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, davacı Kurumun tüm, davalının sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
Dava 27.10.2006 tarihinde geçirdiği iş kazası sonucu vefat eden sigortalının hak sahiplerine bağlanan gelirler nedeniyle oluşan kurum zararının davalıdan rücuan tazmini istemine ilişkin olup davanın yasal dayanağı, 506 sayılı Yasanın 10. ve 26. maddeleridir. Mahkemece, davalı işverenin 10. maddeye dayalı olarak sorumlu olduğu kabul ederek hüküm kurmuş ise de, Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin 2013/12024 Esas numaralı bozmasında 10. madde şartlarının oluşup oluşmadığı da yöntemince araştırılmadığından eksik inceleme ve araştırma sonucu karar verilmesi gerekçesiyle bozulmuştur.
Mahkemece sigortalıya ait işverence verilen işe giriş bildirgesinin Kuruma intikal tarihinin belirlenmesi, sigortalının işverene ait işyerinde işe başladığı tarihin açık ve net biçimde saptanması ve özellikle sigortalıya ait işe giriş bildirgesinin Kuruma intikal ettiği tarihin belirlenmesi için hizmet cetveli ve işe giriş bildirgesi getirtilmiştir. İşe giriş bildirgesi ve hizmet cetvelinde sigortalının işe başladığı tarihin kaza günü olan 27.10.2006 tarihi olduğu anlaşılmaktadır. İnşaat işyerleri için işe başladığı gün işe giriş bildirgesi verilebilir olmasına ve işe girdiği kaza tarihinde işe giriş bildirgesinin verildiği belirgin olmasına göre 506 sayılı Yasanın 10. maddesinin koşullarının oluşmadığı gözetilmeden karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O hâlde, davalı avukatının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istem halinde davalıya iadesine, 21.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla