Forum ana sayfa 10. Hukuk Dairesi 2015/24842 E. , 2017/8985 K.

10. Hukuk Dairesi 2015/24842 E. , 2017/8985 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 491982
Konum: İstanbul10. Hukuk Dairesi 2015/24842 E. , 2017/8985 K.

"İçtihat Metni"
Mahkemesi :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi

Dava rücuan tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hükmün, taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Dava, iş kazası nedeniyle yaralanan sigortalıya ödenen tedavi giderinin 5510 sayılı Yasa'nın 21. maddesi uyarınca tahsili istemine ilişkin olup, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.
İnceleme konusu davada ...Enc. Co. Ltd. ... A.Ş. İş Ortaklığının davaya dahil edildiği anlaşılmaktadır. Adi ortaklığın tüzel kişiliği olmadığından, adi ortaklık sözleşmesi, yeni bir hukuki varlığa vücut vermez, meydana gelen topluluğun bir bütün olarak medeni hakları kullanma yeteneği yoktur. Ortaklık dava ve taraf ehliyetine sahip olmadığı gibi, ona karşı da dava açılamaz. Ortaklığı ilgilendiren haklar ve borçlar bakımından bütün ortakların birlikte davacı ve davalı olarak katılmaları gerekir. Ortaklığı oluşturan China ... Eng. Co. Ltd. Şti.,... İnş. ve Tic. A.Ş.,... İnş. San. ve Tic. A.Ş., Kolin İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş., ...İnş. San. ve Tic. A.Ş.'nin ayrı ayrı davaya dahil edilerek yargılamaya devam edilmesi gerekirken iş ortaklığının davaya dahil edilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde, taraf vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle sair hususlar incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalılara iadesine, 18.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararları