10. Hukuk Dairesi 2015/24758 E. , 2017/8798 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

10. Hukuk Dairesi 2015/24758 E. , 2017/8798 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Eyl 2018 03:56

10. Hukuk Dairesi 2015/24758 E. , 2017/8798 K.

"İçtihat Metni"
Mahkemesi :İş Mahkemesi

Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın reddine karar verilmiştir.
Hükmün, davacı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Dava, 10.03.2007 tarihinde meydana gelen trafik kazası sonucu vefat eden kazalının hak sahiplerine bağlanan gelirin tazmini talebine ilişkin olup davanın yasal dayanağı 1479 sayılı Yasanın 63. maddesidir. Anılan maddenin ikinci fıkrasının, ikinci cümlesine göre; Kurumun sigortalıya veya hak sahiplerine yaptığı Kanunda sayılan yardımların tutarı için üçüncü kişilere, istihdam edenlere ve diğer sorumlulara rücu etme hakkı bulunmaktadır. Bu hak, rücu edilecek kişilerin sorumlulukları, üçüncü kişinin suç sayılan hareketi ile Kanunda belirtilen yardımların yapılmasını gerektiren bir halin doğması ve sigortalı yada hak sahiplerine yardım yapılması koşuluna bağlanmıştır.
Mahkemece kazanın iş kazası olarak nitelendirilemeyeceği, kazalının kendisine Bağ-Kur'lu sıfatı kazandıran iş arasında illiyet bağı bulunmadığı, bu sebeple davalının kazaya karışan aracı sebebiyle Kurum alacaklarından sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Hüküm eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirmeye dayalı olarak tesis edilmiştir.
04.06.1958 gün ve 15/6 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca; olayları anlatmak taraflara, hukuki nitelendirme ise hâkime aittir. Eldeki davanın, trafik kazası sonucunda vefat eden kazalının hak sahiplerine bağlanan gelirin rücuan tazmini davası niteliğinde bulunduğu, üçüncü kişi durumunda olan davalı ...'nın yukarıda anılan maddenin 2. fıkrası uyarınca "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçunu işleyerek Kanunda belirtilen yardımların yapılmasını gerektiren bir halin doğmuş olduğu ve hak sahiplerine gelir bağlandığı hususları karşısında; Mahkemece, davalının % 50 kusurlu olduğunu belirten ve olayın oluşuna uygun bulunan kusur raporuna göre 1479 sayılı Kanunun 63. maddesi uyarınca değerlendirme yapılması gerekirken olayın iş kazası olmaması nedeniyle davacı kurumun rücu hakkının bulunmadığının kabul edilmesi yönündeki gerekçe ile eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirmeye dayalı, karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O hâlde, davacı Kurum avukatının bu yönleri amaçlayan itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün BOZULMASINA, 11/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla