10. Hukuk Dairesi 2015/24721 E. , 2017/8772 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

10. Hukuk Dairesi 2015/24721 E. , 2017/8772 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Eyl 2018 03:58

10. Hukuk Dairesi 2015/24721 E. , 2017/8772 K.

"İçtihat Metni"
Mahkemesi :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi

Dava, rücuen tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece, ilamında belirtildiği üzere davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hükmün, davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Dava; 20.07.2007 tarihinde, davalılardan ...’e ait özel bina inşaatına ait işyerinde gerçekleşen kaza sonucu vefat eden sigortalı nedeniyle hak sahiplerine bağlanan gelirler ile yapılan masrafların rücuen tahsili istemine ilişkin olup, yasal dayanağı 506 sayılı yasanın 26.maddesidir.
Davanın yasal dayanaklarından olan ve kusur sorumluluğunu esas alan 506 sayılı 26. maddesi kapsamında, rücu davalarında kusurun belirlenmesinde zararlandırıcı sigorta olayının ne şekilde oluştuğunun dosya içeriğindeki tüm deliller takdir olunarak belirlenmesi ve kabul edilen maddi olgular doğrultusunda işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı açısından uzman sayılacak kişilerden oluşturulacak bilirkişi heyetinden kusur oran ve aidiyeti konusunda rapor alınması gereklidir
Somut olayda, davalılardan işveren ...’in kazadan sonraki bir tarihte ... İl Müdürlüğüne başvurarak enerji nakil hattının kaldırılması talebinde bulunması ile enerji nakil hattının yerinin değiştirildiği görülmekle, bu işlemin ne şekilde kimler tarafından yapılabileceği, Belediye Başkanlığının bu konuda yetkisinin olup olmadığı, enerji nakil hattı ile ilgii önlemlerin kimin tarafından alınması ve kimlerce Yedaş’a başvurulabileceği yönündeki hususlar da irdelenmek suretiyle davalı işveren ve Belediye Başkanlığının kusur durumunu değerlendirecek şekilde uygun bir kusur raporu alınmalı ve mevcut raporlar arasındaki çelişkiler giderilerek elde edilecek sonucu göre karar vermek gerekirken eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
O halde, davalı ... vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalı ... Belediya Başkanlığı'na iadesine, 11.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla