10. Hukuk Dairesi 2015/24602 E. , 2017/8567 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

10. Hukuk Dairesi 2015/24602 E. , 2017/8567 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Eyl 2018 04:02

10. Hukuk Dairesi 2015/24602 E. , 2017/8567 K.

"İçtihat Metni"

Mahkemesi :İş Mahkemesi

Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hükmün, davacı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Davanın yasal dayanağı 506 sayılı Kanun'un 26. maddesidir.
Dava dosyası incelendiğinde, davalı işverene ait işyerinde 16.02.2007 tarihinde demir yükleme ve indirme işi yaparken, kazalının görevi gereği yükleme işine hazırlık aşamasında istifli bulunan demir boru paketlerinin yanında durduğu, paketleri vincin halatlarına bağlayıp yükleme işini yapmakla görevli olduğu, ancak paketlerin gereği gibi istiflenmemiş olması nedeniyle demir boru paketlerinin kazalının üzerine kayması sonucu geçirdiği iş kazası nedeniyle %12.2 oranında iş göremez durumuna giren sigortalıya bağlanan ilk peşin sermaye değerli gelir ve ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin 506 sayılı Kanun uyarınca tahsili istemli olup, hükme esas alınan kusur raporunda, davalı işveren ...Demir Tic. A.Ş. nin %60, kazalı işçinin %40 oranında kusurlu olduğu kabul edilmiş ise de, söz konusu hükmün dayandığı kusur raporu oluşa uygun olmayıp eksik araştırma ve yanılgılı değerlendirmeye dayalıdır.
Dosya kapsamında, Mahkemece, olayın gerçekleştiği iş kolunda iş güvenliği bakımından uzman kişilerden oluşan bilirkişi heyetinden yeniden oluşa uygun bir kusur raporu alınmalı, varılacak sonuca göre karar verilmelidir.
Mahkemenin, bu maddi ve hukuki olguları dikkate almaksızın eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde karar vermiş olması, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O hâlde, davacı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 04.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla