10. Hukuk Dairesi 2015/24555 E. , 2017/8774 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

10. Hukuk Dairesi 2015/24555 E. , 2017/8774 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Eyl 2018 04:02

10. Hukuk Dairesi 2015/24555 E. , 2017/8774 K.

"İçtihat Metni"
Mahkemesi :İş Mahkemesi

Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece, ilamında belirtilen gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hükmü, davalı vekilinin temyiz etmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
1-Dava, 25.11.2011 günü gerçekleşen iş kazasında sürekli iş göremezlik durumuna giren sigortalıya ödenen sürekli iş göremezlik gelirinin 5510 sayılı Kanunun 21/4 madde hükmü uyarınca davalıdan rücuan tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece, hükme esas alınan kusur raporunda davalı ... Başkanlığını % 30, dava dışı (işveren) ...Elektronik Güv. Sis. Elek. İnş. Taah. Hurda. Nak. Ltd. Şti.ni %50, kazalı işçiyi %20 kusurlu saymak suretiyle, davalı Belediyenin %80 kusur üzerinden davanın kabulüne karar verilmiştir.
Mahkemenin hükmü eksik inceleme ve araştırmaya dayalıdır.
Sigortalı veya hak sahipleri tarafından tazmin sorumluları aleyhine açılan tazminat davalarında alınan kusur tespitine ilişkin bilirkişi raporuyla ulaşılan sonuçlar, rücu davasında kurumun taraf olmaması nedeniyle bağlayıcı nitelikte bulunmamakta, işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları yönünden ayrıntılı irdeleme içermesi halinde güçlü delil olarak kabul edilebilmektedir.
Hükme esas kusur raporunda davalı ... Başkanlığına %30, dava dışı (işveren) ...Elektronik Güv. Sis. Elek. İnş. Taah. Hurda. Nak. Ltd. Şti.ne %50, kazalı işçiye %20 kusur izafe edildiği halde, tazminat dosyasının yargılaması sırasında hükme esas alınan kusur raporuyla davalı ... Başkanlığına %70, kazalı işçiye %30 kusur verildiğinin anlaşılmasına rağmen, kusur raporlarındaki bu çelişkili durum irdelenip giderilmemiştir.
Mahkemece, tazminat dosyasında alınan kusur raporu da dikkate alınmak suretiyle İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile iş kazasının vuku bulduğu iş kolunda uzman bilirkişi heyetinden; dava dışı ...Elektronik Güv. Sis. Elek. İnş. Taah. Hurda. Nak.
Ltd. Şti.nin, ...Elektronik Güv. Sis. Elek. İnş. Taah. Hurda. Nak. limited şirket ortağı ve 5510 sayılı Kanunun 4/1-b kapsamında sigortalı olan kazalının işvereni olamayacağı hususu da gözetilmek suretiyle kusur oran ve aidiyeti konusunda yeniden rapor alınarak hüküm kurulmalıdır.
2-Sigortalıda oluşan %60 meslekte kazanma gücü kaybı oranı bakımından kontrol kaydı bulunmasına, bu durumun rücu alacağına doğrudan etkili bulunması karşısında, Mahkemece, kontrol muayene kaydının sonucu araştırılarak, meslekte kazanma gücü kaybı oranında değişiklik olup olmadığı, değişiklik olması halinde en başından itibaren mi, yoksa azalma kaydıyla mı değiştiği ve gelirin kesilip kesilmediği ile Kurumca yapılan fiili ödeme olup olmadığı hususu Kurumdan sorularak hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
Mahkemece, açıklanan maddi ve hukuki ilkeler gözetilmeksizin eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O hâlde, hükmü temyiz eden davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hükmün davacı Kurumca temyiz edilmemesi nedeniyle davalı yönünden kusura ilişkin olarak lehine oluşan usuli kazanılmış hak gözetilerek bir karar verilmek üzere hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 11.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla