10. Hukuk Dairesi 2015/23981 E. , 2017/8587 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

10. Hukuk Dairesi 2015/23981 E. , 2017/8587 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Eyl 2018 04:13

10. Hukuk Dairesi 2015/23981 E. , 2017/8587 K.

"İçtihat Metni"
Mahkemesi :İş Mahkemesi

Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın reddine karar verilmiştir.
Hükmün, davacı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Dava, 30.07.2003 tarihinde işyerinde meydana gelen yangın sonucu vefat eden kazalının hak sahiplerine bağlanan gelirin rücuen tahsili istemine ilişkin olup davanın yasal dayanağı 506 sayılı Kanunun 10 ve 26. maddeleridir.
Mahkemece olaya ilişkin herhangi bir delil sunulmadığı, tarafların kusur durumlarının tespitine yönelik bilgi, belge tespit edilemediği ve davacının iddiasını ispatlayamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Mahkeme tarafından dosyayla ilgisi olmayan ceza dosyası celp edilmiş, olayın aydınlatılamadığı anlaşılmıştır. Mahkemece, kesinleşen ... 13. Ağır Ceza Mahkemesinin E.2007/224, K.2009/112 sayılı dosyasının celp edilerek kusur araştırması yapılması gerekmektedir.
Diğer taraftan, Kurum müfettişi tarafından düzenlenen raporda kazalının işe giriş bildiriminin süresinde yapılmadığından bahisle 506 sayılı Kanunun 10. maddesinin uygulanması gerektiği belirtilmiş ancak mahkemece bu yönde bir değerlendirme yapılmamıştır. Mahkemece 506 sayılı Kanunun 10. maddesinin koşulları araştırılarak, koşulların oluşması halinde kusursuz da olsa işverenin sorumluluğu yoluna gidilmesi gerektiğinden yeniden kusur raporu alınmalı, oluşacak sonuca göre karar verilmelidir.
Bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın, Mahkemece, eksik inceleme ve araştırma sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O hâlde, davacı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün BOZULMASINA, 04.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla