Forum ana sayfa 10. Hukuk Dairesi 2015/23611 E. , 2017/8943 K.

10. Hukuk Dairesi 2015/23611 E. , 2017/8943 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 491982
Konum: İstanbul10. Hukuk Dairesi 2015/23611 E. , 2017/8943 K.

"İçtihat Metni"

Mahkemesi :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi

Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hükmün, taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Davada husumet Orman Genel Müdürlüğü yerine, tüzel kişiliği bulunmayan ... Orman İşletme Müdürlüğüne yöneltilmiştir. Bu durum temsilcide yanılma olup, dava dilekçesi, Orman Genel Müdürlüğü’ ne tebliğ edilerek taraf teşkili sağlanmadan hüküm tesisi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma sebebidir.
O hâlde, taraf vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve sair hususlar incelenmeksizin hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün, yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 14.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararları