10. Hukuk Dairesi 2015/22602 E. , 2017/9100 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

10. Hukuk Dairesi 2015/22602 E. , 2017/9100 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Eyl 2018 04:28

10. Hukuk Dairesi 2015/22602 E. , 2017/9100 K.

"İçtihat Metni"

... adına Av. ... ile 1-... 2-... aralarındaki dava hakkında ...Asliye Hukuk (İş) Mahkemesinden verilen 25.06.2015 günlü ve 2015/94-2015/205 sayılı hükmün, davalı ... tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Dosyanın incelenmesinde hakkında verilen temyiz talebinin reddine dair ek kararın lehine bozulmasını talep eden davalı ... tarafından temyiz karar harcı ve temyiz başvuru harcı yatırılması gerekirken hiç harç yatırılmadığı anlaşılmıştır. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemesi Kanununun geçici 3. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan, 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 434. maddesi ile ilgili 25.01.1985 gün ve 5/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı hükmü gereğince, temyiz isteği, dilekçenin temyiz defterine kaydettirildiği tarihte yapılmış sayılır ve temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamı ödenir. Temyiz harç ve giderlerinin eksik ödenmiş veya hiç ödenmemiş olduğunun sonradan anlaşılmış bulunması halinde, karar veren Hakim tarafından yedi günlük kesin süre tanınarak, bu süre içerisinde tamamlanması veya ödenmesi, aksi halde temyizden vazgeçmiş sayılacağı temyiz edene yöntemince ve yazılı olarak bildirilir. Ancak temyiz harcının mahkeme kalemince hesaplanıp temyiz edenden istendiği halde süresinde ödenmediği belgelendirilmiş ise temyiz isteğinin reddi gerekir.”
Davada ise, yukarıda sözü edilen yasa ve İçtihadı Birleştirme Kararı hükmüne aykırı olarak ilgili ek kararı temyiz eden davalı tarafından temyiz dilekçesinin verildiği sırada ve yasal temyiz süresi içerisinde gerekli harç ve giderleri ödenmemiş bulunmaktadır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun anılan maddesinde öngörülen prosedür işletildikten, temyiz dilekçesinin reddi yönüne gidilirse adı geçen davalıya tebliğ edilerek temyiz süresi geçtikten, temyizin süresinde yapıldığı sonucuna varıldığı takdirde ise doğrudan iade edilmek üzere dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 21.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla