10. Hukuk Dairesi 2015/22580 E. , 2017/8707 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

10. Hukuk Dairesi 2015/22580 E. , 2017/8707 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Eyl 2018 04:28

10. Hukuk Dairesi 2015/22580 E. , 2017/8707 K.

"İçtihat Metni"
Mahkemesi :İş Mahkemesi


Dava, 15.04.2009 tarihinden itibaren kurucu ortağı ve temsilcisi olduğu limited şirketinden bildirilen çalışmalarının 5510 sayılı Yasanın 4/1-a maddesi kapsamında sigortalı olduğunu, davalı Kurumca 15.04.2009 tarihinden itibaren kabul edilen 4/1-b bağkur sigortalılığının ve prim borcunun iptali istemine ilişkindir.
Mahkemece, yapılan yargılama neticesinde ilamında yazılı şekilde davanın kabulüne karar vermiştir.
Hükmün, davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
15.04.2009-17.01.2014 tarihleri arasında kurucu ortağı ve temsilcisi olduğu... Yapı Hafriyat San ve Tic. Ltd. Şti. ait işyerinden bildirilen 4/1-a hizmetlerinin davalı Kurumca 5510 sayılı Yasa gereği 01.10.2008 tarihinden sonra kendi şirketlerinden sigortalı olunmayacağı gerekçesiyle 4/1-a çalışmaların iptal edilerek 15.04.2009 tarihi itibariyle re'sen Bağ-Kur sigortalılığının başlatıması ve prim borcunun bildirilmesi üzerine eldeki davanın açıldığı, Mahkemece, 5510 sayılı Yasanın 53. maddesi gereğince 4/1-b sigortalılığının iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 7. maddesi uyarınca davanın yasal dayanaklarından olan 1479 sayılı Kanunun 24/I-d maddesine göre, “Limited Şirketlerin Ortakları” Bağ-Kur sigortalısı sayılmışlardır. 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 4/b-3 maddesine göre de "Limited Şirketlerin Ortakları” aynı kapsamda sigortalı sayılmışlardır. Aynı Kanunun 53. maddesinde, "... 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler." hükmü düzenlenmiştir. Dairemizin yerleşmiş görüşlerine göre de, kural olarak limited şirket ortakları az sayıda olmaları nedeniyle kendi işini yapan kimse konumunda olduklarıiçin, 1479 sayılı Kanun/5510 sayılı Kanun 4/1-b ye tabi zorunlu sigortalı sayılırlar. Başka bir deyişle bunların ortağı oldukları limited şirketteki çalışmaları, hizmet akdine değil, vekâlet akdine dayalıdır ve 506 sayılı Kanun/5510 sayılı Kanun 4/1-a kapsamında değerlendirilemez. Bu kuralın istisnası, Limited Şirket ortağı, başka işverenlere ait olan işyerlerinde hizmet akdine göre çalışmışsa, o takdirde 506 sayılı Kanun/5510 sayılı Kanun 4/1-a kapsamında sigortalı sayılabilir.
Eldeki davada; davacının, kurucu ortağı ve temsilcisi olduğu... Yapı Hafriyat San.ve Tic. Ltd. Şti.'nden bildirilen sürelerin 1479 sayılı Yasa kapsamında sigortalı olması gerektiği dikkate alınarak karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O hâlde, davalı ... vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 07.12.2017 gününde oy birliğiyle karar verildi.Cevapla