10. Hukuk Dairesi 2015/19684 E. , 2017/9217 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

10. Hukuk Dairesi 2015/19684 E. , 2017/9217 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Eyl 2018 04:39

10. Hukuk Dairesi 2015/19684 E. , 2017/9217 K.

"İçtihat Metni"
Mahkemesi :İş Mahkemesi

Dava, trafik kazasında yaralanan sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ve yapılan hastane masraflarının tazmini istemine ilişkindir.
Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın reddine karar verilmiştir.
Hükmün, davacı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Kurum sigortalısı olan ...'e, 13.02.2008 tarihli trafik kazası sonucunda yaralanması nedeniyle bağlanan geçici iş göremezlik ödeneğinin ve yapılan hastane masraflarının davalıdan ve davalı tarafından kullanılan aracı sigortalayan davalı ... şirketinden tahsili amacıyla eldeki dava açılmıştır.
5510 sayılı Kanunun 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 39. maddesinde; “Üçüncü bir kişinin kastı nedeniyle malül veya vazife malülü olan sigortalıya veya ölümü halinde hak sahiplerine, bu Kanun uyarınca bağlanacak aylığın başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı için Kurum zarara sebep olan üçüncü kişilere rücu edilir” düzenlemesi getirilmiş ise de, söz konusu düzenlemenin anılan kanunda, yürürlüğü öncesinde gerçekleşen olaylardan kaynaklanan rücuan tazminat davalarında uygulanmasına olanak veren bir düzenleme bulunmadığı ve genel olarak Kanunların geriye yürümemesi kuralı karşısında davanın yasal dayanağı 1479 sayılı Kanunun 63. maddesidir.
Eldeki davada, Mahkemece davalı ... yönünden husumet nedeniyle davanın reddine, davalı ... şirketi yönünden ise kusur durumları dikkate alınarak ispatlamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Ne var ki mahkeme kararı eksik araştırma ve incelemeye dayalı olup hatalıdır.
Her ne kadar kazaya karışan ...plaka sayılı minibüsü kullanan kişinin davalı ... olmadığı, davalı ...'nin sahte kimliği ve kimlik bilgileri kullanılmak suretiyle işlemlerin gerçekleştirilmiş olduğu ceza dosyası soruşturma
bilgileri ve dosya kapsamında alınan grafoloji bilirkişi raporu ile anlaşılmakta ise de; kazaya karışan ve davalı ... tarafından kullanıldığı iddia edilen ...plaka sayılı minibüsün davalı ...Ş. tarafından zorunlu mali mesuliyet sigortası ile sigortalandığı ve dosya kapsamındaki poliçe bilgilerinden sigortalısının dava dışı Zeki Suseven olduğunun anlaşılması ve kazaya karışan aracın ...plaka sayılı minibüs olduğu hususunun sabit olması ile davalı ... şirketinin bu kapsamda sorumluluğunun devam etmesi karşısında, Mahkemece kazaya karışan ve davalı ... şirketi tarafından sigortalanan ...plaka sayılı minibüsün kaza tarihinde kim ve/veya kimler tarafından kullanıldığı gerekirse minibüsün sigortalısının bilgisine de başvurulmak suretiyle yöntemince araştırılıp, irdelenmeli; davalıların sorumluluk durumları, kazalı araç ile ilgileri açıklığa kavuşturulmalı ve elde edilecek sonuca göre hüküm kurulmalıdır.
Bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın, mahkemece eksik inceleme ve araştırma sonucu davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir
O hâlde, davacı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 25.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla