Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2016/7823 E. , 2016/25910 K.

12. Hukuk Dairesi 2016/7823 E. , 2016/25910 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2016/7823 E. , 2016/25910 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
.... İcra Hukuk Mahkemesi'nin 16/03/2015 tarih ve 2015/137-92 sayılı kararının borçlu vekili tarafından temyiz edilmesinden sonra davacının kimliği ekli 14/07/2015 tarihli dilekçesi ile davadan feragat ettiği anlaşıldığından, davadan feragat hakkında mahkemesince bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Borçlunun davadan feragatı hakkında bir karar verilmek üzere mahkeme kararının İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 22/12/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları