Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2017/6225 E. , 2017/15973 K.

12. Hukuk Dairesi 2017/6225 E. , 2017/15973 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 493749
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2017/6225 E. , 2017/15973 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının reddini/bozulmasını mutazammın 17/04/2017 tarih, 2016/14212 Esas - 2017/5880 Karar sayılı daire ilamının tashihen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
İstanbul Anadolu 9. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2015/8 Esas-2015/6 Karar sayılı dosyasında, gerekçeli kararın taraflara tebliğini gösterir evrak ile kararın kesinleştiğine dair şerhin temin edilerek birlikte gönderilmesi için dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 21/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları