12. Hukuk Dairesi 2017/6098 E. , 2017/15857 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2017/6098 E. , 2017/15857 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 00:51

12. Hukuk Dairesi 2017/6098 E. , 2017/15857 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının bozulmasını mutazammın 16.03.2017 tarih, 2016/11917 E., 2017/3923 K. sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkikinin davalı Gelir İdaresi Başkanlığı'na izafeten İstanbul Muhakemat Müdürlüğü tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :Şikayetçi ihale alıcısının, ihale konusu gemi ile ilgili KDV oranının %18 olarak talep edildiğini, ancak geminin hurda niteliğinde olduğunu ve geminin terkin edildiğini, bu nedenle Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17/4-g maddesi gereğince KDV muafiyeti bulunduğunu ileri sürerek, icra müdürlüğünün KDV tahakkukuna ilişkin işleminin iptaline karar verilmesi talebi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, evrak üzerinde yapılan inceleme ile, yasal düzenlemede, terkin edilen geminin KDV’den istisna olduğuna ilişkin açık bir hüküm mevcut olmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine dair verilen kararın Dairemizin 16/03/2017 tarih ve 2016/11917 E. - 2017/3923 K. sayılı ilamı ile bozulduğu anlaşılmıştır.
Somut olayda, ihale konusu gemiye ilişkin satış ilanında ve şartnamede KDV oranının %18 olarak gösterildiği, 19.01.2015 tarihli ihalede ise geminin şikayetçiye ihale edildiği, ihalenin kesinleştiği ve şikayetçi adına 19.02.2015 tarihinde tescil edildiği anlaşılmıştır.
Bu durumda, açık artırma şartnamesi ve ilanında belirtilen şartlara göre ihaleye girenlere taşınmazın ihale edilmesi halinde, sorumlu olacakları KDV oranının, arttırma ilanı ile kesinleşen KDV oranı olacağı açık olup, şikayetçinin sorumlu olacağı KDV oranı %18 dir.
O halde mahkemece, şikayetin reddine dair verilen karar sonucu itibariyle doğru olup yukarıda yer verilen sebeplerle kararın Dairemizce onanması gerekirken, bozulmasının maddi hataya müstenit olduğu anlaşılmakla, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.
SONUÇ : Davalı Gelir İdaresi Başkanlığı'na izafeten İstanbul Muhakemat Müdürlüğü'nün karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 16/03/2017 tarih ve 2016/11917 E. - 2017/3923 K. sayılı bozma ilâmının kaldırılmasına, sonucu itibariyle doğru olan mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 19/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla