12. Hukuk Dairesi 2017/6059 E. , 2017/15963 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2017/6059 E. , 2017/15963 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 00:52

12. Hukuk Dairesi 2017/6059 E. , 2017/15963 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 22.05.2017 tarih, 2016/15988 E., 2017/7798 K. sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkikinin davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
İhale alıcısının icra mahkemesine başvurusunda; 23/07/2015 tarihinde yapılan ihalede, ihale konusu taşınmazı aldığını, KDV'nin %1 oranında tahakkuk ettirilmesi gerekirken %18 olarak uygulanmasının iptalini talep ettiği; mahkemece, KDV yasası kapsamında birim metrekare fiyatı baz alınarak, şikayetin kabulü ile KDV oranının %1 olduğunun tespitine karar verildiği görülmektedir.
Somut olayda, ihale konusu taşınmaza ilişkin satış ilanında ve şartnamede KDV oranının %18 olarak gösterilmesine rağmen, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 16. maddesinde öngörülen yasal sürede icra mahkemesine başvurularak şikayet konusu yapılmadığı anlaşılmaktadır.
Görüldüğü gibi ihale alıcısı, ihale şartlarını bilerek ihaleye girmiştir. Söz konusu taşınmaz ihalesi, kesinleştikten sonra 04/08/2015 tarihinde %18 oran üzerinden KDV ödenerek, aynı gün ihale alıcısına tescil yazısı verilmiştir.
Buna göre; herkes için kesinleşmiş olan “ihale şartları” çerçevesinde yapılan ihalenin de kesinleşmesinden sonra KDV’nin düşük olması gerektiğinden bahisle iade isteminin icra mahkemesinde ileri sürülemeyeceğinin kabulü gerekir.
O halde mahkemece, yukarıda yer verilen sebeplerle şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup, hükmün bu nedenle bozulması gerekirken, Dairemizce onandığı anlaşılmakla davalının karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.
SONUÇ : Davalının karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 22/05/2017 tarih ve 2016/15988 Esas – 2017/7798 Karar sayılı onama kararının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 21/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla