Forum ana sayfa 12. Hukuk Dairesi 2017/5908 E. , 2017/15511 K.

12. Hukuk Dairesi 2017/5908 E. , 2017/15511 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 491658
Konum: İstanbul12. Hukuk Dairesi 2017/5908 E. , 2017/15511 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVACILAR : ...,...,...
DAVALILAR : ...Kiralama A.Ş.,...Varlık Yönetim A.Ş.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının bozulmasını mutazammın 22/02/2017 tarih, 2017/480 E. - 2017/2375 K. sayılı daire ilamının tashihen tetkikinin davalı ... Yönetimi A.Ş tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Yargıtay ilamı, kararın düzeltilmesini isteyene 15.05.2017 tarihinde tebliğ edildiği halde karar düzeltme dilekçesi belirli süre geçirildikten sonra, 26.05.2017 tarihinde verilip kaydettirilmiştir.
Karar düzeltme dilekçesinin süre aşımı bakımından (REDDİNE), 13.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararları