12. Hukuk Dairesi 2016/25993 E. , 2017/16149 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2016/25993 E. , 2017/16149 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 01:06

12. Hukuk Dairesi 2016/25993 E. , 2017/16149 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVACILAR :
BORÇLULAR : ...,...,... Gemi Yapı Elemanları Ve Tic. A.Ş.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlular hakkında bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan icra takibinde; borçluların İİK'nun 168/5. maddesi uyarınca yasal (5) günlük sürede icra mahkemesine başvurarak, sair itiraz ve şikayetleri ile birlikte, Bursa 13. İcra Müdürlüğü'nün 2016/4926 Esas sayılı dosyası için yetki itirazında da bulundukları, mahkemece, dosya üzerinde yapılan inceleme ile yetki itirazının kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır.
2004 sayılı İİK'nun 169/a-1 maddesi; "İcra mahkemesi hakimi, itiraz sebeplerinin tahkiki için iki tarafı en geç otuz gün içinde duruşmaya çağırır. Hakim, duruşma sonucunda borcun olmadığının veya itfa veya imhal edildiğinin resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispatı halinde itirazı kabul eder. İcra mahkemesi hakimi yetki itirazının incelenmesinde taraflar gelmese de gereken kararı verir" hükmünü içermektedir.
Somut olayda; mahkemece evrak üzerinde inceleme yapılarak karar verildiği, alacaklı vekilinin temyiz dilekçesine, alacaklı ve borçlular arasında imzalanmış yetki sözleşmesi ile ilgili 01/03/2016 tarihli “belge ve protokol” başlıklı belge fotokopisini ekleyerek dava dilekçesinin kendilerine tebliğ edilmediğini, savunma hakkının kısıtlandığını bildirdiği görülmektedir.
Bu durumda, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ile işin niteliği de gözetildiğinde, mahkemece duruşma açılıp, taraf teşkili sağlandıktan sonra, borçluya ve alacaklıya başvuru ile ilgili delilleri sorulup, varsa sunmaları için imkan tanınması, tarafların gösterecekleri deliller ve alacaklı vekilinin temyiz dilekçesi ekinde sunduğu 01/03/2016 tarihli “belge ve protokol” başlıklı belge fotokopisi de değerlendirilmek suretiyle yetki itirazının yerinde olup olmadığı tespit edilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, evrak üzerinde ve eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre alacaklının sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla