12. Hukuk Dairesi 2016/25894 E. , 2017/16090 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2016/25894 E. , 2017/16090 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 01:08

12. Hukuk Dairesi 2016/25894 E. , 2017/16090 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
6100 sayılı HMK’nun “Feragat ve kabul hâlinde yargılama giderleri” başlıklı 312. maddesinin 1. fıkrası “(1) Feragat veya kabul beyanında bulunan taraf, davada aleyhine hüküm verilmiş gibi yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilir” hükmünü içermektedir. Bununla birlikte, vekalet ücreti 6100 sayılı HMK'nun 323/1-(ğ) maddesinde açıkça belirtildiği üzere yargılama giderlerindendir.
Diğer taraftan, karar tarihi itibariyle olayda uygulanması gereken 21/12/2015 tarih ve 29569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin "Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret" başlıklı 6. maddesinde, anlaşmazlığın feragat nedeniyle sonuçlanması halinde hükmedilecek vekalet ücretine ilişkin düzenleme yer almaktadır.
Somut olayda; alacaklı vekilinin 14/06/2016 tarihli duruşmada itirazın kaldırılması talebinden feragat ettiği, mahkemece; davadan vazgeçme nedeniyle davanın reddine karar verildiği, yargılama giderlerinin alacaklı üzerinde bırakıldığı ancak vekille temsil edilen borçlu lehine vekalet ücretine hükmedilmediği görülmüştür.
O halde mahkemece, anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde inceleme ve değerlendirilme yapılarak borçlu lehine vekalet ücreti takdiri gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla