12. Hukuk Dairesi 2016/25745 E. , 2017/16101 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2016/25745 E. , 2017/16101 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 01:14

12. Hukuk Dairesi 2016/25745 E. , 2017/16101 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVACILAR :
BORÇLULAR : ...,...,... İp Ve Plastik Mamulleri İml.Taş. Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı tarafından borçlular ...İp Ve Plastik Mamulleri İmalatı … Ltd. Şti., ... ve ... aleyhine kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip başlatıldığı, borçlular vekilinin şikayet yoluyla icra mahkemesine yaptığı başvuruda; borçlular hakkında iflasın ertelenmesi davası kapsamında verilmiş tedbir kararı bulunduğunu ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği, mahkemece istemin kabulü ile takibin durdurulmasına karar verildiği görülmektedir.
Şikayete dayanak yapılan... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 30.12.2015 tarih ve 201/1553 sayılı ara kararı ile; “... İp Ve Plastik Mamulleri İmalatı … Ltd. Şti. hakkında, İİK 206. maddesinin 1. fıkrasında yazılı alacaklar hariç olmak üzere, 6183 sayılı Yasaya ilişkin icra takipleri de dahil olmak üzere davacı şirketler hakkında yapılmış ya da yapılacak olan takiplerin ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına" hükmedildiği, dolayısıyla borçlu şirket hakkında verilen bu hükmün, diğer borçlular ... ve ... yönünden bir sonuç doğurmayacağı anlaşılmaktadır.
O halde, mahkemece, borçlular ... ve ... yönünden şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, anılan borçluları da kapsar şekilde istemin kabulü isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla