12. Hukuk Dairesi 2016/25540 E. , 2017/15914 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2016/25540 E. , 2017/15914 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 01:24

12. Hukuk Dairesi 2016/25540 E. , 2017/15914 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı tarafından genel haciz yoluyla ilamsız icra takibi yapıldığı, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda sair itiraz ve şikayetleriyle birlikte usulsüz tebligat şikayetinde bulunduğu, mahkemece tebligatın usulüne uygun olduğu gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
Somut olayda; borçlunun tüzel kişi olduğu örnek 7 ödeme emrinin konacık mah. ... no:88 ... adresine 09.02.2016 tarihinde Tebligat Kanunu'un 21/1. maddesine göre tebliğ edildiği ancak tebligat adresinin borçlu şirketin ticaret sicil adresi olup olmadığının tespit edilmediği anlaşılmaktadır.
O halde; örnek 7 ödeme emrinin tebliğ tarihi itibariyle borçlu şirketin ticaret sicil adresi olup olmadığı tespit edilerek, ödeme emrinin borçlu şirkete ticaret sicil adresinde tebliğ edilip edilmediğinin incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla