12. Hukuk Dairesi 2016/25513 E. , 2017/15916 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2016/25513 E. , 2017/15916 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 01:26

12. Hukuk Dairesi 2016/25513 E. , 2017/15916 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVACILAR :
BORÇLULAR : ..., .....Tur.Tic.Ltd.Şti.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından şikayetçiler aleyhine genel haciz yoluyla ilamsız takip yapıldığı, şikayetçilerin icra mahkemesine verdiği dilekçede, alacaklı tarafından İstanbul 10. Asliye ticaret mahkemesi'nin 2014/560 E. sayılı dosyasıyla ihtiyati haciz kararı alındığını, ihtiyati haciz kararının istanbul 9. İcra Dairesinin 2013/18902 E. takip dosyasında infaz edildiğini, ihtiyati haciz bedelinin banka teminat mektubu karşılığında kaldırılmasını talep ettiklerini, mahkemece, şikayetçi şirketin tüm dosya borcunu, diğer şikayetçi ...'nun 89.948.73 TL karşılığında nakit para ya da kesin ve süresiz teminat mektubu sunmaları şartıyla ihtiyati hacizlerin kaldırılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.
Şikayet İİK'nun 266. maddesi gereğince teminat karşılığında ihtiyati haczin kaldırılmasıdır. Takibe başlandıktan sonra bu konuda karar verme yetkisi icra mahkemesine geçer.
Somut olayda; alacaklı tarafından şikayetçi borçlular aleyhine takip başlattığı, takip kesinleşmeden takipteki toplam borç miktarı olan 193.428.59 üzerinden İstanbul 10. Asliye ticaret mahkemesi'nin 2014/560 E. sayılı dosyasıyla ihtiyati haciz kararı aldığı anlaşılmıştır.
O halde; mahkemece İİK'nun 266. maddesi uyarınca ihtiyati hacizlerin kaldırılması için ihtiyati haciz kararında belirtilen borç miktarı kadar teminat alınması yeterli iken şikayet tarihi itibariyle dosya borcunun ulaştığı miktar üzerinden nakit para ya da teminat mektubu sunulması halinde ihtiyati haczin kaldırılmasına karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.



Cevapla