12. Hukuk Dairesi 2016/25455 E. , 2017/15902 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

12. Hukuk Dairesi 2016/25455 E. , 2017/15902 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Eki 2018 01:27

12. Hukuk Dairesi 2016/25455 E. , 2017/15902 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
İstanbul Anadolu 9. Aile Mahkemesinin 2014/173 E. sayılı 03.03.2014 tarihli ihtiyati tedbir niteliğindeki kararı ile, tedbir talep eden lehine çocuk ile şahsi ilişki kurulmasına karar verilmiş ve tedbir talep eden tarafça, icra müdürlüğünden anılan kararın infazı istenmiştir. İcra memurunun buradaki sıfatı, tedbir kararını infazla görevli memur olmaktan ibarettir. İhtiyati tedbir kararının infaz memurunca uygulanmasına ilişkin itirazların, HMK’nun 393 ve 394/2. maddesi uyarınca ihtiyati tedbir kararını veren mahkemeye yapılması gerekir.
O halde mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, işin esasının incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Şikayetçinin temyiz isteminin kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla