Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Aile ve Boşanma Hukuku Koruma kararını bozan ihlaller

Koruma kararını bozan ihlaller

Kişiler, Ad ve Soyad Düzeltme, Yaş Düzeltme, Aile, Nişanlılık, Evlilik, Ayrılık, Boşanma, Nafaka ve Tazminat, Velayet, Vesayet, Mal Paylaşımı, Evlat Edinme, Babalık ve Tanıma...

musti1542 Site Üyesi

Mesajlar: 1


6284 Kanun kapsamında, tedbir kararı almaya yetkisi olan aile mahkemesi hakimleri ve diğer yetkililer, yaşanan vakanın koşullarını dikkate alarak, şiddet mağdurunun korunmasını teminen, uygun değerlendirdiği süre için tedbire hükmetmektedir denilmektedir.
Cevabınıza binaen kanunda tanımlanan "Şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranışı," şiddetin tanımı içindeki şiddet türleri için uygun görülen uzaklaştırma sürelerinin tarafıma bildirilmesini(örneğin ekonomik şiddet 1 ay,cinsel şiddet 2 ay, ,ısrarlı takip 3 ay,fiziksel şiddet 6 ay gibi) ,tedbir kararı almaya yetkisi olan kişiler memurdur kanunu ve yönetmeliği uygulamak zorundadır aynı tür şiddete farklı cezalar nasıl verilmektedir.
Adama göre ,kadına göre,şiddetin cinsine göre,ünlü olmasına göre,adli sicili bozuk olmasına göre mi 6(altı) aya kadar. Şiddetin her türlüsü şiddet ise kanun ve yönetmelikte bahsi geçen "ilk defasında 6(altı) aya kadar " neden 6(altı) aydır değil.
Bu soruyu Aile Bakanlığına CİMER aracılığı ile dilekçeme yönetmelik satırlarını cevap vermiştir.Sorumun cevabını değil. İlgili arkadaşlardan tatmin edici bir cevap istiyorum.Saygılarımlaadmin Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 28491musti1542 yazdı:
6284 Kanun kapsamında, tedbir kararı almaya yetkisi olan aile mahkemesi hakimleri ve diğer yetkililer, yaşanan vakanın koşullarını dikkate alarak, şiddet mağdurunun korunmasını teminen, uygun değerlendirdiği süre için tedbire hükmetmektedir denilmektedir.
Cevabınıza binaen kanunda tanımlanan "Şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranışı," şiddetin tanımı içindeki şiddet türleri için uygun görülen uzaklaştırma sürelerinin tarafıma bildirilmesini(örneğin ekonomik şiddet 1 ay,cinsel şiddet 2 ay, ,ısrarlı takip 3 ay,fiziksel şiddet 6 ay gibi) ,tedbir kararı almaya yetkisi olan kişiler memurdur kanunu ve yönetmeliği uygulamak zorundadır aynı tür şiddete farklı cezalar nasıl verilmektedir.
Adama göre ,kadına göre,şiddetin cinsine göre,ünlü olmasına göre,adli sicili bozuk olmasına göre mi 6(altı) aya kadar. Şiddetin her türlüsü şiddet ise kanun ve yönetmelikte bahsi geçen "ilk defasında 6(altı) aya kadar " neden 6(altı) aydır değil.
Bu soruyu Aile Bakanlığına CİMER aracılığı ile dilekçeme yönetmelik satırlarını cevap vermiştir.Sorumun cevabını değil. İlgili arkadaşlardan tatmin edici bir cevap istiyorum.SaygılarımlaCezalarda ve güvenlik tedbirlerinde alt ve üst sınırlar her daim vardır. Zira somut olayın özelliklerine göre hakim bu alt ve üst sınırlar arasında cezayı takdir eder. Aksi takdirde farklılıkları bünyesinde barındıran her olaya aynı ceza verilmesi gibi bir olay ortaya çıkar ki bu durum ceza adaletine uygun değildir.

Mesela TCK'daki hakaret, yaralama, hırsızlık vs suç ve ceza maddelerinde de 3 aydan 1 yıla kadar, 1 yıldan 3 yıla kadar vs. alt ve üst sınırlar belirlenmiş, hakime ceza belirlemede somut olayın özelliklerine göre takdir yetkisi tanınmıştır.

Diğer taraftan ceza miktarlarını belirlemek yasa koyucu (TBMM) nin yetkisindedir. 6284 sayılı kanunun 8. maddesinde " Tedbir kararı ilk defasında en çok altı ay için verilebilir." denilmektedir.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Önceki

Dön Aile ve Boşanma Hukuku