Aile Konutu Olarak Kullanılan Taşınmazın Tedbiren Eşlerden Birine Tahsisi

Kişiler, Ad ve Soyad Düzeltme, Yaş Düzeltme, Aile, Nişanlılık, Evlilik, Ayrılık, Boşanma, Nafaka ve Tazminat, Velayet, Vesayet, Mal Paylaşımı, Evlat Edinme, Babalık ve Tanıma...
Cevapla
ufukbey55
Kıdemli *** Üye
Mesajlar: 227
Kayıt: 04 Mar 2012 16:45

Aile Konutu Olarak Kullanılan Taşınmazın Tedbiren Eşlerden Birine Tahsisi

Mesaj gönderen ufukbey55 » 30 Eki 2018 13:23

Merhabalar ;

Bir Boşanma davasında davalı erkek tarafının vekiliyim. Mahkeme ara kararında ''Aile Konutu Olarak Kullanılan Taşınmazın Tedbiren Eşlerden Birine Tahsisine '' karar verdi. Yani Davacı kadına tahsisine karar verdi.

Aile Konutu Olarak Kullanılan Taşınmazın Tedbiren Eşlerden Birine Tahsisine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır, şeklinde yargıtay kararı bulamadım. Yardımcı olur musunuz ?

Ve Birde;

Aile Konutu Olarak Kullanılan Taşınmazın Tedbiren Eşlerden Birine Tahsisine mahkeme hangi şartların gerçekleşmesi halinde karar verir.

Teşekkürler...Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 28900
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: Aile Konutu Olarak Kullanılan Taşınmazın Tedbiren Eşlerden Birine Tahsisi

Mesaj gönderen Admin » 30 Eki 2018 15:10

ufukbey55 yazdı:Merhabalar ;

Bir Boşanma davasında davalı erkek tarafının vekiliyim. Mahkeme ara kararında ''Aile Konutu Olarak Kullanılan Taşınmazın Tedbiren Eşlerden Birine Tahsisine '' karar verdi. Yani Davacı kadına tahsisine karar verdi.

Aile Konutu Olarak Kullanılan Taşınmazın Tedbiren Eşlerden Birine Tahsisine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır, şeklinde yargıtay kararı bulamadım. Yardımcı olur musunuz ?

Ve Birde;

Aile Konutu Olarak Kullanılan Taşınmazın Tedbiren Eşlerden Birine Tahsisine mahkeme hangi şartların gerçekleşmesi halinde karar verir.

Teşekkürler...

Türk Medeni Kanunu Madde 169 hükmüne göre; Evlilik birliği içerisindeki eşlerden birinin istemi ve talebi üzerine Boşanma veya ayrılık davası açılınca Aile Mahkemesi (=Yoksa Hakimler ve Savcılar Yüksek kurulu tarafından yetkilendirilen asliye hukuk mahkemesi )hâkimi, davanın devamı süresince gerekli olan, aralarında eşlerin barınmasına ilişkin geçici önlemlerinde bulunduğu önlemleri re’sen alır. Aile mahkemesi hâkimi bu tedbirler cümlesinden aile konutu şerhi konulmasına da hükmedebilir. Ancak bu şerh boşanma davasının sona ermesiyle kendiliğinden geçersiz duruma gelir. Bilindiği üzere tedbiren alınan kararlar boşanma kararı kesinleşinceye kadar süre için geçerlidir. Boşanma kararının gerekçesi içerisinde hakim aile konutu ile ilgili tedbirlere yer verebilir.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 28900
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: Aile Konutu Olarak Kullanılan Taşınmazın Tedbiren Eşlerden Birine Tahsisi

Mesaj gönderen Admin » 30 Eki 2018 15:32

Y A R G I TA Y 2. Hukuk Dairesi
ESAS NO: 2016/18651
KARAR NO: 2018/4786


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından hükmolunan nafakalar, velayet, ara karar ile aile konutunun kadına tahsis edilmesi kararına yaptıkları itirazları hakkında olumlu ya da olumsuz bir hüküm kurulmaması yönünden; davalı kadın tarafından ise tamamına yönelik olarak temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 10.04.2018 günü duruşmalı temyiz eden davalı H... vekili Av... ile karşı taraf temyiz eden davacı T... ile vekili Av. geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı erkeğin, mahkemenin aile konutu vasfındaki taşınmazın tedbiren davalıya tahsisine dair ara kararına yönelik temyiz itirazları yersizdir.

2-Anayasanın 141/3. maddesi “bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır" buyurucu hükmünü içermektedir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 297. maddesinde de, kararın kapsayacağı hususlar ayrıntılı biçimde belirtilmiş olup, bu maddenin 1. fıkrasının 3. bendine göre; mahkeme kararlarında iki tarafın iddia ve savunmalarının özeti, anlaştıkları ve anlaşmadıkları hususlar, çekişmeli konular hakkında toplanan deliller, delillerin tartışılması, ret ve üstün tutulma nedenleri, sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebebin açıkça gösterilmesi zorunludur. Somut olayda; mahkeme gerekçeli kararında, tarafların yalnızca eşit kusurlu olduğu belirtilmiş ancak taraflara isnad olunan kusurlar somut olarak gerekçe de gösterilmemiştir. Açıklanan nedenle, gerekçesiz şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olduğundan bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, bozma ve inceleme kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümün ise yukarıda l. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, duruşma için takdir olunan 1630 TL. vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine ve 1630 TL. vekalet ücretinin de davacıdan alınıp davalıya verilmesine, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 10.04.2018 (Salı)
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.

Cevapla