Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Aile ve Boşanma Hukuku İstinafa giden dosya hakkında

İstinafa giden dosya hakkında

Kişiler, Ad ve Soyad Düzeltme, Yaş Düzeltme, Aile, Nişanlılık, Evlilik, Ayrılık, Boşanma, Nafaka ve Tazminat, Velayet, Vesayet, Mal Paylaşımı, Evlat Edinme, Babalık ve Tanıma...

Lord15 Site Üyesi

Mesajlar: 10


Boşanma davamın sonunda hakim erkek ağır kusurlu kadınada kusurlu hükmü verdi. Kadına maddi manevi tazminata hükmetti. Ama kadının kocasına karşı hakaret ettiği sabit görülmüştür.ve kadının kocasına karşı güven sarsıcı hareket ve konuşmalarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Diye gerekçe yaz dı. Kadına ters ilişki teklifinde bulunmuştur diyerek ağır kusurlu gördü ama bu teklifin ispatı yok evden kaçıp gitti sonrada dava açıp ters ilişki diye tutturdu ama öyle bi teklif asla olmadı yaşanmadı annesi ile birlik olup mahkemede böyle konuştu bunlar üzerine istinaf dan ne gibi bir karar çıkabilir


MUSTAFA ERDOĞAN Kullanıcı avatarı
Kıdemli (**) Üye

Mesajlar: 236
Konum: Türkiye


MERHABA,

Gerçek mi, değil mi, bilemem, ancak;

Anal (anüs), Oral (ağız) ya da Vajinal (standart) yolla ilişkiler olarak ayrıma tabi tutulmasına katılmıyorum.
Hepsinin ayrı bir zevki olduğundan, uygulanmak istenmesi kabahat olarak sayılmamalıdır.

Netice olarak; Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/13775 Esas ve 2018/3005 Karar sayılı ilamında da belirtildiği üzere; erkeğe kusur olarak yüklenen kadını ters ilişkiye zorlama vakıasının kanıtlanamaması sebebiyle kusur belirlemesine esas alınamaz.

SAYGILAR..
Ben sizin işlerinize ve başlarınıza gelecek zararlara karşı avukatınız değilim.
Görevim sizleri zorla savunmak ve inanmanızı zorla sağlamak değildir.
Benim üzerimdeki vazife sizlere görüş bildirmekten ibarettir.

Lord15 Site Üyesi

Mesajlar: 10


Cevap için teşekkür ederim zaten sadece annesinin tanıklığı ve avukatının yazdığı dilekçe var bu ters ilişki konusu ile ilgili gerekçeli karar da delillere hakim bu konu ile ilgili bi delil bildirimi yapmamış. Sadece gelir bildirimi tanık beyanları ve nüfüs kayıtları yazmış yani evden kaçtıktan sonra bunu ortaya attılar bununla ilk mesajımdaki yazdığım gibi beni ağır kusurlu görmesi mümkünmü istinafda buna uyarmı yoksa farklı bi karar mı çıkartır mı öğrenmek istediğim

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 19699


Mahkeme sadece ters ilişki iddiasına dayalı ispat edilmemiş bir husus karşısında tam kusur yükleyemez, tam kusur yükleye bilmesi için başka nedenlere de bakmak gerekir. Mahkeme eğer sadece kadının iddiası anasının tanıklığı ile bu iddiadan dolayı tam kusur yüklemişse o zaman bu kararda bozulur derim.


T.C
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2015/20372
KARAR NO.2016/13530
KARAR TARİHİ.05.10.2016
MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından; hükmolunan tazminatlar ve nafaka miktarı yönünden, davalı erkek tarafından ise; kararın tamamına yönelik olarak temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davalı erkeğe yüklenen ters ilişki iddiasının ispat edilemediği, bununla birlikte gerçekleşen ve mahkemece de kabul edilen diğer kusurlu davranışlara göre boşanmaya sebep olan olaylarda erkeğin tam kusurlu olduğunun anlaşılmasına göre davalı erkeğin tüm, davacı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davacı kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. Türk Medeni Kanununun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Türk Borçlar Kanununun 50 ve 52. maddesi hükmü dikkate alınarak daha uygun miktarda maddi (TMK m. 174/1) ve manevi (TMK m. 174/2) tazminat takdiri gerekir. Bu yönler gözetilmeden hüküm tesisi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA,aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine peşin harcın mahsubuna ve 136.00 TL temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatıran davacıya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi. 05.10.2016
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Lord15 Site Üyesi

Mesajlar: 10


Hakimin gerekçesi beni suçlu gördüğü
1.ters ilişki teklif etti
2.fazla cinsel ilişkiye girmiş
3.özel gününde ilişki teklif etmiş
Ama bunların ne bi gerçeklik payı var nede ispatı delili. Nasıl olupta hakim böyle bi karar verebiliyo anlayamadım.
Özel gününde ilişki teklifi asla olmadı konuşulmadı bile. Sadece dilekçesinde yazdığı için anasıda öyle söyledi diye gerekçeye yazmış. Ayrıca ters ilişki konusunu hakim yapmış mı diye soruncada yok yapmamış ama teklif etmiş diye söylediler. Duruşma tutanaklarınada yazıldı aynen bu şekildede.

Gerekçeye yazdığı deliller de
1. Tanık beyanları
2. Nüfüs kayıtları
3. Gelir bildirimi

Benim verdiğim o kadar delile hiç bakmamış. 1 ay sürdü zaten evlilik ama hep mutluydu hiçbir sıkıntımız yoktu. Zaten mesajlaşmalarımızıda sundum dosyaya hep bana sevgisinden beni sevdiğinden özlediğinden bahseden mesajlar her mesajında bana özlediğinden bahseden mesajlar sundum tam bir aylık mesajlar bunların geçerliliği olmaz mı

Istinafda aynen bu hakimin yaptığını yapıp hiç bakmadan mı karar verir.

Sonraki


  • POPULER KONULAR

Dön Aile ve Boşanma Hukukucron