Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

BOŞANMA DAVALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI BİLGİLER

Kişiler, Ad ve Soyad Düzeltme, Yaş Düzeltme, Aile, Nişanlılık, Evlilik, Ayrılık, Boşanma, Nafaka ve Tazminat, Velayet, Vesayet, Mal Paylaşımı, Evlat Edinme, Babalık ve Tanıma...
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

BOŞANMA DAVALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI BİLGİLER

Mesaj gönderen teoman »

:arrow: 1. BOŞANMA DAVASI HANGİ MAHKEMEDE ACILIR :?:

Boşanma davası, eşlerden herhangi birinin ikametgahının bulunduğu yer Aile Mahkemesinde, müstakil aile mahkemesi bulunmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.


:arrow: 2. BOŞANMA DAVASINI HANGİ TARAFIN ACTIĞI ÖNEMLİMİDİR. :?:

Hayır önemli değildir, davanın seyrine olumlu ya da olumsuz hiçbir etkisi olmaz. Önemli olan iddiaların ispatıdır.


:arrow: 3.ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI İLE ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI ARASINDAKİ FARK NEDİR. :?:

Anlaşmalı boşanma hangi hallerde mümkündür?

Anlaşmalı boşanma, adından da anlaşılacağı üzere eşlerin boşanma ve boşanmanın mali sonuçları hakkında (Tazminat, nafaka, velayet, eşya paylaşımı vs.) anlaşmaya varmaları, bu doğrultuda bir protokol hazırlamaları ve yine bu doğrultudaki iradelerini hakim huzurunda bizzat beyan etmeleri ile mümkündür. 1 yılını doldurmamış evliliklerde anlaşmalı boşanma mümkün değildir.

Çekişmeli boşanma ise, tarafların boşanma ya da boşanmanın mali sonuçlarında anlaşmaya varamamaları halinde ya da 1 yılını doldurmayan evliliklerde söz konusu olmaktadır. Taraflar iddialarını ispat etmekle yükümlüdür. Boşanma davalarında en önemli delil tanık/şahit delilidir. Tanıkların yakın akraba olması, yaşının küçük olması tanıklıklarının kabul edilmeyeceği anlamına gelmez. Önemli olan tanık beyanlarını değerlendirecek olan hakimin kanaatidir.


:arrow: 4.BOŞANMA DAVALARI NEKADAR BİR SÜREDE BİTER. :?:

Bu sorunun tek ve kesin bir yanıtı olmamakla, süreç mahkemelerin iş yoğunluğuna ve dosyadaki delil durumuna göre değişmekle birlikte, genel olarak anlaşmalı boşanma davası tek celsede; çekişmeli boşanma ise en iyi ihtimalle 4 veya 5 celsede tamamlanabilmektedir.:arrow:5- BOŞANMA DAVASI GÜNÜ NEDEN GEC BELLİ OLUR :?:


Duruşma günlerinin eskiye nazaran daha geç alındığı doğrudur. Bunun sebebi 1 Ekim 2011 tarihinden sonra yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanunundaki (HMK) usul (prosedür) hükümleridir.

Yürürlükten kalkan eski HUMK’da dava açıldıktan sonra tensip zaptı hazırlanıyor ve aynı zamanda duruşma günü veriliyordu.

Oysaki yeni HMK’da önce tensip zaptı ve dava dilekçesi davalıya tebliğ ediliyor. Bundan sonra davalının cevap dilekçesi , bunun üzerine davacının cevaba cevap dilekçesi ve sonrasında davalının ikinci cevap dilekçesi verme hakları var. Tüm bu dilekçelerin verilmesi ve karşı tarafa tebliğ edilmesi 6 ayı bulabilmektedir. Eğer sözkonusu tebligatların yapılmasında bir sorun yaşanırsa bu süre 6 ayı da geçebilmektedir.

Bu sürelerin kısalması için , APS ile tebligat yapılması , davalının cevap dilekçesi vermemesi , dilekçelerin mahkeme kaleminde tebliğ edilmesi gibi yöntemlerle daha kısa sürede duruşma günü almak mümkün olabilmektedir. Kısacası boşanma davasında daha erkene duruşma günü alabilmek için dava dosyasını çok iyi takip etmek gereklidir.


:arrow: 6.BOŞANMA DAVASINDA AVUKATIMIN OLMASI ZORUNLUMUDUR VE AYRICA SONUCA ETKİSİ VARMIDIR :?:

Hiçbir davada vekil tayin etme zorunluluğu yoktur, kişiler avukatları olmaksızın dava ve işlerini takip edebilirler. Ancak elbette davayı avukat ile takip etmenin -özellikle yargılama usulü açısından- önemi büyüktür.(Bu konu avukat tayininde maddi durumu bulunmayanlar, ADLİ YARDIM YÖNETMELİĞİ dediğimiz sistemden yararlanarak ücretsiz avukat tayini ile davalarını takip ettirme imkanlarına sahiptirler)Adli yardım sisteminden nasıl faydalanılacahı hususta ,KARARARA.COM hukiki bilgi paylaşım platformumuzun. Aile hukuku formunda bu konuda geniş bilgi iceren doyurucu yazılı acıklamalarımız mevcuttur.


:arrow:7. ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİNE DAYALI BOŞANMA DAVALARI (MK.166/1) :?:

Evlilik birliğinin sarsılması

Madde 166.- Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

-- Aksine ciddi ve inandırıcı delil ve olaylar bulunmadıkça akrabalık ve arkadaşlık tanık beyanını değerden düşürecek bir sebeb kabul edilemez. Asıl olan tanığın doğru söylediğinin kabulü gerekir. (HMK)

-- Evlilik birliği müşterek hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa eşlerden birisi boşanma davası açabilir.

-- Tamamıyla kusurlu olan eşin dava açma hakkı yoktur. Ancak az kusurlu olan eşin bu hakkı vardır.

-- Uygulama da sık sık maalesef kocasına karşı vefalı ve sadık olan eş şu trajik olaylarla karşılaşmaktadır : Örneğin zengin olan koca (özellikle orta ve üzeri yaşta olanlar) malvarlığına güvenerek karısını aldatmaya başlamış ve kendisine bir sevgili bulmakta ve bir fırsatını bulup karısını boşamak istemektedir.Karısı ise evine ve kocasına karşı üzerine düşen görevi yapmaktadır . Bu durumda karısından en kısa sürede kurtulmak ! isteyen vefasız koca tam kusurlu olduğu için açmış olduğu -ki genellikle vekil aracılığı ile açılır-dava bu durum öğrenildiği takdirde hemen reddedilmelidir.(Örneğimizde güzel oldu))

-- "Temelinden Sarsılma" Kavramını dar olarak anlamamak gerekir. Takdir hakkı kullanılırken eşlerin sosyal ve ekonomik durumları, yetişme koşulları,eğitim düzeyleri v.b. nedenleri gözönüne almak gerekir.

-Davacı iddiasını her türlü deli ile ispat edebilir. Ancak Davacı tanık deliline dayanmış ise Tanık anlatımlarının olabildiğince somut, görgüye dayalı ,inandırıcı ve açık olmalıdır. Örneğin tanık, davacı eşin yüzünde ki yada vücudunda ki morarma yada darp izini bizzat görmeli, ağır küfür ve hakaret ifade eden sözleri bizzat duymalıdır.


:arrow:8- BOŞANMA DAVASINDA İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLE BİLİRMİ. :?:


Evet verilebilir. İhtiyati tedbir Hukuk Muhakemeleri Kanun’un 389. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre uyuşmazlık konusu hakkında 389. Maddede sayılan hallerden en az birinin bulunması uyuşmazlık konusu üzerine ihtiyati tedbire karar verilmesini gerektirir. Bu haller şunlardır :

Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin

1) önemli ölçüde zorlaşması

2) ya da tamamen imkansız hale geleceğinden endişe edilmesi

3) ya da gecikme sebebiyle bir sakıncanın doğacağından endişe edilmesi

4) ya da gecikme sebebiyle ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi

uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilmesi için yeterlidir.

Uygulamada ihtiyati tedbir kararları en çok gayrımenkuller , motorlu araçlar , banka hesapları hakkında verilmektedir. Örneğin eşinden tazminat talep eden kişi , dava sonunda yukarıda sayılan 4 sebepten en birinin varlığı sebebiyle bu hakkına kavuşamama ihtimali varsa eşinin adına kayıtlı olan dairesine , otomobiline ve banka hesapları hakkında ihtiyati tedbir konulmasını talep edebilir.
İhtiyati tedbir talebi boşanma davası açılmadan önce yetkili ve görevli mahkemeden istenebilir. Bir başka ihtimal boşanma davası açıldıktan sonra davanın görüldüğü mahkemeden de ihtiyati tedbir talep edilebilir. İhtiyati tedbir , nihai kararın(Mahkemenin verdiği kararın) kesinleşmesine kadar devam eder.


:arrow:9- HANGİ SÖZLER YADA DAVRANIŞLAR EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELDEN SARSILDIĞINA(E.B.T.S) KANIT OLA BİLİR. :?:


*Eşlerin birbirine karşı söyledikleri Ağır küfür ve hakaretler ( ağzına sı....m,pislik ,sümüklü herif, puşt,hırsız,sahtekar,sapık vb). sözler evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına kanıt olabilir. Kocanın sorumsuz olması kadına yukarıda ki sözleri söyleme hakkı vermez.

* Karı yada kocanın uzun süreli cinsel yetersizlikleri (Kocanın , eşinin kızlığını bozamamış olması E.B.T.S. karinedir.)

* Karı-kocanın aşırı sorumsuzluğu,(içki ve kumar düşkünü olmak ,evin zorunlu ihtiyacını almamak,iş imkanı varken tembellikten dolayı çalışmamak, Karının ise aşırı pis ve pasaklı olması,düzenli yemek yapmaması,eşinin yada çocuklarının çamaşırlarını yıkamaması vb.)

* Kocanın eşini sürekli olarak dövmesi ,sık sık tartışıp adliye yada karakola başvurmaları.

* Fiili ayrılık tek başına boşanma nedeni olamaz.

* Barışmadan önceki olaylar affedilmiş sayılır, eğer eşler tekrar bir araya gelmiş ve daha sonra da yine anlaşamayarak dava açılmış ise bir araya gelindikten önceki söz ve eylemler kanıt olarak değerlendirilmez.

* Dava şiddetli geçimsizlikten açılmış ise daha sonra zina yada terk nedeniyle boşanma kararı verilemez.

* Tanıkların üçüncü kişilerden aktardıkları sözler boşanmaya esas alınamaz.

* Tanıkların davacıdan naklen aktardığı sözler de delil olarak davaya esas alınamaz.

* İhtar çekmekle koca önceki olayları affetmiş sayılır. Bu nedenle MK.164/1 maddesine dayanarak dava açıldığında ihtardan önceki eylem ve sözler aleyhe delil olamaz.

* Dava açıldıktan sonra gelişen olaylar bu davaya esas alınmaz.

* Eşlerden birisinin hasta olması,(sara,verem,kanser,Kan uyuşmazlığı, kısırlık, aşırı göz hastalığı v.b.) boşanma nedeni değildir. Akıl hastalığı ve cinsel yetersizlik hariç. Ancak hormon bozukluğu nedeni ile karının aşırı kıllı olması uzman hekim raporu ile belgelenmiş ise boşanma nedeni olabilir. Bu konu önemli olmakla birlikte kesin bir çizgi ile hastalığın boşanma nedeni sayılması için sosyal ve çevresel faktörler göz önüne alınıp belirlenmelidir.

* Kadının ,habersizce kocasının cebinden para alması boşanma nedenidir.

* Dövme ve dayak ile ilgili ceza davası sonucu beklenilmelidir. Takipsizlik kararı verilmiş ise bu dosya celbedilip mutlaka incelenmeli ve doktor raporu var ve koca tarafından dövüldüğü sabit ise boşanmaya karar verilmelidir.

* Soyut olarak kadının çalışmak istemesi başlı başına boşanma nedeni olamaz.

* İradi olmayan davranış ( Kloptamani) boşanma nedeni olamaz.

*Davacının(kocanın) ayrı evde oturan ve arasıra ziyaretine gelen ve bakıma muhtaç olan hasta annesine davalının (karı) yardımda bulunmaması boşanma sebebidir.

* Eşlerden birisi aşırı cimri ise boşanma nedenidir.

:arrow:10- ANLAŞMALI BOŞANMA (M.K.166/3) :?:

Şartları:
1- Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalı,
2- Eşlerin bizzat başvurması yada eşlerden birisinin başvurması halinde duruşmada diğer eşin kabul etmesi,
3- Eşlerin bizzat dinlenmesi
4- Eşlerin boşanma irade ve taleplerini hiç bir baskı ve etki altında kalmadan serbest iradeleri ile verdikleri konusunda hakim üzerinde kesin bir kanaatını oluşması,
5- Mali konularda ve çocukların velayeti konusunda eksiksiz ve tereddütsüz olarak eşlerin anlaşması halinde anlaşmalı boşanma hükümlerine göre karar verilmelidir.

Mali konular nelerdir. :?:

1- Eş için Yoksulluk nafakası 2- Çocuk var ise iştirak nafakası 3- Tedbir nafakası 4- Maddi ve Manevi Tazminat ,bu şartlardan birisi yada ödeme şekli ve taksit miktarı üzerinde uyuşmazlık var ise dava reddedilecektir. Yada MK.166/ 1-2 maddesine göre deliller toplanıp sonucuna göre karar verilecektir.

Taraflar mahkemeye anlaşma metnini gösterir protokol sunmuş iseler bu protokolün bizzat hakim tarafından tasdik edilip hüküm fıkrasında gösterilmesi gerekir. Hakim anlaşma metninde özellikle çocuklar yada eşlerin açık ve muhtemel mağduriyetini görebiliyor ise değiştirebilir. Ancak tamamen reddine karar veremez.

Bir yılın altında ki evliliklerde dava hemen reddedilmelidir. Zira Bu sürenin hiç bir istisnası yoktur.

Eşler davayı birlikte açabilecekleri gibi birisi açarak daha sonra diğer eş duruşmada boşanmak istediğini söyleyebilir.

Davalı eş başka bir şehirde ise ikamet ettiği yer mahkemesine talimat yazılıp hakim davalı eşi bizzat dinler ise yine MK.166/3 maddesinde ki şartlar oluşmuş sayılır.

:arrow: ÖNEMLİ 1:Anlaşmalı boşanma hükümleri davasında çoğu zaman eşlerden birisi yurt dışında olup Türkiye de bir avukata vekalet vermekte ve dava vekili tarafından açılmakta ,davalı eşte duruşmada davayı kabul etmektedir ki bu durumda vekalete dayanarak hakimin MK.166/3 maddesi gereğince boşanma kararı vermesi mümkün değildir. Zira yasa maddesi incelendiğinde hakimin bizzat tarafları dinlemesi emredici hüküm olarak istenilmektedir.

:arrow: ÖNEMLİ 2: Yine uygulamada sık sık karşılaşılan şu olaylar mevcuttur: Ülkemizde ki yoğun işsizlik nedeniyle vatandaşlarımız yurt dışına gidip çalışmak amacıyla Türkiye de eşinden boşanmak ve gitmek istediği ülke vatandaşı olan bayanla 5 yıl süre ile evlenmek , daha sonra da tekrar bu yabancı uyruklu eşinden de boşanıp oturma izni aldıktan sonra eski eşiyle yeniden evlenmek istediklerini beyan ederek anlaşmalı boşanma hükümlerine göre bir anlamda formalite gereği boşanma talep etmektedirler. Ben bu tür boşanmalara " Anlaşmalı anlaşmalı boşanma" diyorum. Bu konuda Hakimin son derece dikkatli ve hassas olması gerekir. Bu durumlarda çoğu zaman kadın, kocasının geleceğe yönelik hayal ve pembe rüyalara ilişkin telkin ve sözlerinin etkisinde kalmakta ve mevcut çocukların da velayetini kendi üzerine almakta ,ayrıca nafaka ve tazminat gibi hiç bir talebi de olmamaktadır. Maalesef koca eşinden ayrıldıktan sonra yurt dışına çıkar çıkmaz kendisini o ülkenin cazibesine,sarışınlarına ve gecenin neon ışıklarına kaptırmakta ve ailesini unutup yüzüstü bırakmaktadır. Kadının 1. Derecede yakınları da yok ise ya çevrenin bakımına muhtaç hale gelmekte yada hiç de arzu edilmeyen işlerde çalışmaktadır. Öncelikle hakimin; dilekçe de bu şekilde açık bir ifade var ise " boşanma iradelerinde tarafların samimi olmadığı" gerekçe gösterilerek yasanın açık hükmü karşısında davanın reddine karar vermesi gerekir. Ancak çoğu zaman dilekçede böyle bir gerekçeye yer verilmemekte, dava MK.166/3 maddesinde ki aranan şartlara uygun olarak açılmaktadır. İşte kadının ve çocukların geleceğini teminat altına almak için kanımca hakim mutlaka protokole müdahale etmeli ve çocuklar ve kadın için belli miktarda nafakaya hükmetmelidir. Zira hakim olayın niteliğine göre "mekaniklikten" ve "katı usul hukuku kurallarından" kurtulmalıdır. Kaldı ki özellikle yasa maddesi, boşanma davalarında hakime geniş takdir yetkisi tanımaktadır.

>Boşanma kararı verilmesi halinde, dava açılma tarihinden itibaren mal rejimi sona erer

Medeni Kanunu 225. Maddesi mal rejiminin sona erme anını aşağıdaki şekilde düzenlemiştir;

“I. SONA ERME ANI : Madde 225 – Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer.

Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hallerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.”

Takip ettiğimiz katılma alacağı ve katkı payı davasında, davalının boşanma davası açıldıktan sonra edindiği mallar aşağıdaki gerekçe ile paylaşıma tabi tutulmamıştır.

” Boşanma davasının 21.04.2011 tarihinde açılıp boşanma kararının 18.05.2012 tarihinde kesinleşmesi nedeniyle taraflar arasındaki mal rejimi 21.04.2011 tarihi itibariyle son bulmuştur. Bu tarihten sonra taraflarca edinilen mallar kişisel mal olup tasfiyeye tabi tutulamayacaktır.”


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: BOŞANMA DAVALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI BİLGİLER

Mesaj gönderen Admin »

Sayın Teoman Bey'e, boşanma konusunda herkesin aklına takılan bu önemli bilgileri, doyurucu bir şekilde paylaştığı için teşekkür ediyoruz...
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
caresiz
Site Üyesi
Mesajlar: 4
Kayıt: 03 Ara 2013 17:42

Re: BOŞANMA DAVALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI BİLGİLER

Mesaj gönderen caresiz »

10.11.2010 trh.açılan boşanma davası 7 kez yapıldı. Yargıtay'a gitti yalnız nafaka yüzünden anlaşılamadığı için dava bitmedi. Yargıtay'dan bozma kararı çıktı. Dosya 3 yıl geçtiği için kapandı ve kasım 2013 tarihli yeni bir dosya numarası verildi. e-devlet sitesinden baktığımda dosya durumu alanında " tensip zaptı hazırlandı" yazıyor ve yeni duruşma günü verilmiş. Bu dava daha ne kadar sürer?
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: BOŞANMA DAVALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI BİLGİLER

Mesaj gönderen Admin »

Merhaba, Boşanma davalarında davayı uzatan boşanma kararı değil; boşanmanın ferileri denilen velayet, nafaka, tazminat vb. dir. Taraflar bu konularda anlaşamıyorlarsa dava uzun yıllar devam edebilir. Mesela ortalama bu tür bir boşanma davası Yargıtay aşamasıyla birlikte 3 ya da 4 yıl kadar sürmektedir. Tabi sizin dosyanızın durumunu bilmediğimizden ne kadar süreceğini tahmin etmek biraz afaki olur.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
caresiz
Site Üyesi
Mesajlar: 4
Kayıt: 03 Ara 2013 17:42

Re: BOŞANMA DAVALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI BİLGİLER

Mesaj gönderen caresiz »

Tekrar İyi günler. E-devlet sitesinde profilim alanında nüfus cüzdanı yenile denildiğinde BOŞANMIŞ olarak işlenmiş göründü. Bu boşanmanın gerçekleştiğini mi gösterir? O zaman diğer dava sürecek ama boşanma gerçekleşmiş mi olacak?
Kullanıcı avatarı
Admin
Site Yöneticisi
Mesajlar: 29557
Kayıt: 22 Mar 2012 12:08
Meslek: Hukukçu
İletişim:

Re: BOŞANMA DAVALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI BİLGİLER

Mesaj gönderen Admin »

caresiz yazdı:Tekrar İyi günler. E-devlet sitesinde profilim alanında nüfus cüzdanı yenile denildiğinde BOŞANMIŞ olarak işlenmiş göründü. Bu boşanmanın gerçekleştiğini mi gösterir? O zaman diğer dava sürecek ama boşanma gerçekleşmiş mi olacak?
Merhaba, bunu öğrenmek için nüfus müdürlüğünden açıklamalı (vukuatlı) nüfus kayıt örneği alabilir, ya da mahkeme kaleminden gerekçeli kararın tebliğini isteyebilirsiniz.
İlkemiz, hukukun adaletli dağıtılabilmesi için yargı kararlarının paylaşımına daha çok önem vermektir.
kararara.com sitesi, paylaşılan kararların yargısal faaliyetlerde kullanılmasında herhangi bir hak ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Kullanıcı avatarı
bayhukuk
Kıdemli ** Üye
Mesajlar: 173
Kayıt: 19 Mar 2012 14:34
Meslek: hukukçu
Konum: ankara

Re: BOŞANMA DAVALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI BİLGİLER

Mesaj gönderen bayhukuk »

"seni sevmiyorum" şeklindeki beyan, Yargıtayca boşanma sebebi olarak kabul edilmiştir. Keza bu durumda evlilik birliğinin devamı artık oldukça zordur.
İbrahim ÇETİN / ANKARA
ankarahukuk@hotmail.com
maximus
Site Üyesi
Mesajlar: 7
Kayıt: 15 Eyl 2017 18:34

Re: BOŞANMA DAVALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI BİLGİLER

Mesaj gönderen maximus »

......
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: BOŞANMA DAVALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI BİLGİLER

Mesaj gönderen teoman »

maximus yazdı:eşlerden birinin planlı bir şekilde boşanmaya zemin hazırlaması ve ( ağır tahrik, küfür, ağza alınmayacak sözler vb nedenlerle) sözde şartları sağlaması sonucunda boşanma davası açılırsa ne gibi savunma yapılabilir?

örneğin önceden vekalet vermesi somut delil elde etmek için davalıyı tahrik etmesi davalının watsaptan davacıya uygun olmayan içerik yazması ve bunu delil dosyasına koyması.. bu gibi durumların savunması nasıl olmalıdır...davalı kendini bu gibi durumlarda nasıl savunmalıdır?

Dosyaya ne koymuş ise sizde onları okuyarak bu yazışmaların içerikleri neyse ona karşı savunmanızı yaparsınız bunun bir kalıbı olmadığı için bu konuda bir beyanda bulunmamız uygun olmayacağı kanaatindeyim.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
maximus
Site Üyesi
Mesajlar: 7
Kayıt: 15 Eyl 2017 18:34

Re: BOŞANMA DAVALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI BİLGİLER

Mesaj gönderen maximus »

boşanma davasında mahkemeden geriye dönük kamera kayıtları istenebilir mi?
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj