Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

AİLE HUKUKU DAVA TÜRLERİ VE HARÇLAR(MAKTU-NİSPİ)

Kişiler, Ad ve Soyad Düzeltme, Yaş Düzeltme, Aile, Nişanlılık, Evlilik, Ayrılık, Boşanma, Nafaka ve Tazminat, Velayet, Vesayet, Mal Paylaşımı, Evlat Edinme, Babalık ve Tanıma...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

AİLE HUKUKU DAVA TÜRLERİ VE HARÇLAR(MAKTU-NİSPİ)

Mesaj gönderen teoman »

Aile Hukuku - Davaları (Aile Mahkemesi),ayrılık, babalık,boşanma, çocuk, evlenme, Harç,hukuk, iptal, mülk, nafaka, soyadı,velayetAile Konutu Şerhi Konulması - Maktu Harç
Aile Konutu Şerhinin Terkini - Maktu Harç
Aile Konutu Üzerinde Sağ Eşe İntifa Hakkı Tesisi - Maktu Harç
Aile Mallarının Korunması - Maktu Harç
Ana Baba Rızası Arama - Maktu Harç
Ayrılık - Maktu Harç
Babalık - Maktu Harç
Babalık (Babalık Davası) - Maktu Harç
Babalık (Kurulan Soybağına İtiraz ve İptal) - Maktu Harç
Babalık (Sonradan Evlenmede C.Savcısının İptal İstemli) - Maktu Harç
Babalık (Soybağının Reddi) - Maktu Harç
Babalık (Tanıma Beyanının Tespiti) - Maktu Harç
Babalık (Tanımanın İptali) - Maktu Harç
Bekleme Müddetinin Kaldırılması - Maktu Harç
Boşanan Kadının Kocasının Soyadını Kullanmaya İzin - Maktu Harç
Boşanma - Maktu Harç
Boşanma (Akıl Hastalığı Nedeniyle) - Maktu Harç
Boşanma (Boşanma Ve Mal Paylaşımı) - Nisbi Harç
Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Anlaşmalı) - Maktu Harç
Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) - Maktu Harç
Boşanma (Fiili Ayrılık Nedenine Dayalı Boşanma) - Maktu Harç
Boşanma (Hayata Kast Pek Kötü Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle) - Maktu Harç
Boşanma (Ortak Hayatın Yeniden Kurulmaması Sebebiyle) - Maktu Harç
Boşanma (Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle) - Maktu Harç
Boşanma (Terk Nedeniyle) - Maktu Harç
Boşanma ve Mal Paylaşımı (Akıl Hastalığı Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı) - Nisbi Harç
Boşanma ve Mal Paylaşımı (Anlaşmalı Boşanma Ve Mal Paylaşımı) - Nisbi Harç
Boşanma ve Mal Paylaşımı (Hayata Kast Pek Kötü Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Ve Mal Paylaşımı) - Nisbi Harç
Boşanma ve Mal Paylaşımı (Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeni İle Boşanma ve Mal Paylaşımı) - Nisbi Harç
Boşanma ve Mal Paylaşımı (Temelden Sarsılma Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı) - Nisbi Harç
Boşanma ve Mal Paylaşımı (Terk Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı) - Nisbi Harç
Boşanma ve Mal Paylaşımı (Zina Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı) - Nisbi Harç
Boşanma (Zina Nedeniyle) - Maktu Harç
Boşanmadan Sonra Açılan - Maktu Harç
Boşanmadan Sonra Açılan (Katkı Payı) - Nisbi Harç
Boşanmadan Sonra Açılan (Tazminat) - Nisbi Harç
Çocuk Mallarının Korunması - Harca tabi değil
Çocukla Kişisel İlişki Kurulması - Maktu Harç
Evlat Edinme - Maktu Harç
Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması - Maktu Harç
Evlenmenin Butlanı - Maktu Harç
Evlenmenin Butlanı (Evden Uzaklaştırma) - Harca tabi değil
Evlenmenin Butlanı (Evlenmenin Butlanı (C. Savcısı tarafından Açılan) - Harca tabi değil
Evlenmenin Butlanı (Ödeme Emrine İtiraz (İptal) - Maktu Harç
Evlenmenin İptali - Maktu Harç
Evlenmenin İptali (Mutlak Butlan Sebebiyle) - Maktu Harç
Evlenmenin İptali (Nisbi Butlan Sebebiyle) - Nisbi Harç
Evlenmeye İzin - Maktu Harç
Evlenmeye İzin (Bekleme Süresine Dayalı) - Maktu Harç
Evlenmeye İzin (Gaipliğe Dayalı) - Maktu Harç
Evlenmeye İzin (Kısıtlılığa Dayalı) - Maktu Harç
Evlenmeye İzin (Yaş Küçüklüğüne Dayalı) - Maktu Harç
Evlilik Birliğine Hakimin Müdahalesi - Maktu Harç
Kayyım Atanması - Maktu Harç
Kişisel Eşyanın İadesi - Nisbi Harç
Koruma Kararının Kaldırılması - Maktu Harç
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Değer Artış Payından Doğan Alacak) - Nisbi Harç
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Eşya Alacağı) - Nisbi Harç
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) - Nisbi Harç
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali) - Maktu Harç
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Yasal Mal Rejiminin Mal Ayrımına Dönüşümü) - Maktu Harç
Nafaka - Nisbi Harç
Nafaka (Katılım Nafakası) - Nisbi Harç
Nafaka (Nafakanın Artırımı) - Nisbi Harç
Nafaka (Nafakanın Azaltılması) - Nisbi Harç
Nafaka (Nafakanın Kaldırılması) - Maktu Harç
Nafaka (Önlem Nafakası) - Nisbi Harç
Nafaka (S.H.Ç.E.K Tarafından Nafaka İstemi)(Harca Tabi Degil)
Nafaka (Tedbir Nafakasının Kaldırılması) - Nisbi Harç
Nafaka (Yardım Nafakası) - Nisbi Harç
Nafaka (Yardım Nafakasının Kaldırılması) - Nisbi Harç
Nafaka (Yoksulluk Nafakası) - Nisbi Harç
Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Arttırılması (Boşanma Protokolü Kaynaklı) - Nisbi Harç
Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Azaltılması (Boşanma Protokolü Kaynaklı) - Nisbi Harç
Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması) - Nisbi Harç
Nişan Bozulması - Nisbi Harç
Tahkim (Hakem) - Nisbi Harç
Tanıma ve Tenfiz - Maktu Harç
Tazminat (Hediyelerin Geri Verilmesi İstemli) - Nisbi Harç
Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle) - Nisbi Harç
Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat) - Nisbi Harç
Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat) - Nisbi Harç
Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Tazminat ve Hediyelerin Geri Verilmesi) - Nisbi Harç
Uluslar Arası Çocuk Kaçırma İadesi Kararı - Harca tabi değil
Velayet - Maktu Harç
Velayet (Velayetin Değiştirilmesi) - Maktu Harç
Velayet (Velayetin Düzenlenmesi) - Maktu Harç
Velayet (Velayetin Kaldırılması) - Maktu Harç
Vesayet (Kayyımın Değiştirilmesi) - Maktu Harç
Vesayet (Kayyımın Kaldırılması) - Maktu Harç
Yargılanmanın Yenilenmesi - Maktu Harç
2828 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı - Harca tabi değil


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

2015 YILI YARGI HARÇLARI

Mesaj gönderen teoman »

YARGI HARÇLARI

2015 Yılı Yargı Harçları: Maliye Bakanlığınca 2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiş ve 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 71 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.
A) Mahkeme harçları:

(6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde

I- Başvurma harcı:

Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde,

1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde
12,80

2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde
27,70

3.(5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/4/2005) Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde
42,60
(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden
başvurulması halinde bu harç alınmaz.)
4. (6216 sayılı Kanunun 75/8 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 3/4/2011) Anayasa Mahkemesinde 226,90

II- Celse Harcı:


(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)

1.Sulh mahkemeleri:

a)Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan (14,40 TL'den aşağı olmamak üzere)
(Binde 2,27)

b)Belli bir değer bulunmayan davalarda
15,80

2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (25,20 TL'den az olmamak üzere)
(Binde 2,27)

III- Karar ve ilam harcı:

1.Nispi harç:

a)Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan
anlaşmazlık konusu değer üzerinden
(Binde 68,31)

Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde
10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.

b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden)
(Binde 11,38)


c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden)
(Binde 4,55)

d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden)
(Binde 11,38)

e) (5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/4/2005) Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay'ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.

f)(5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:6/3/2007) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden
(Binde 68,31)
Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılı nispeti
binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.
Nispi harçlar (25,20 TL)'den aşağı olamaz.

2. Maktu harç:

a) 1 inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1 inci fıkra dışında kalan kararlarında
27,70
ecblank
b)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında
57,60

c)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında
45,60

d)Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında
45,60
IV- Temyiz, istinaf ve itiraz harçları (6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:14/4/2011)
a)Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında 136,00
b)(Anayasa Mahkemesi'nin 20/10/2011 tarihli ve E.: 2011/54, K.: 2011/142 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. )
c)Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında 136,00
d)Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere bölge idare mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda 75,50
e)Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında 75,50
f)(Anayasa Mahkemesi'nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. )
g)(Anayasa Mahkemesi'nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. )
h)(Anayasa Mahkemesi'nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. )
V- Keşif Harcı: (6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:1/8/2010) 195,40
(Mahkemelerce re’sen veya istem üzerine verilen keşif ya da tespit kararlarını yerine getirmek için)

B) İcra ve iflas harçları:

I. İcra harçları:


1.İcraya başvurma harcı
27,70

2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı
27,70

3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:

a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan
(Yüzde 4,55)

b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan
(Yüzde 9,10)

c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan
(Yüzde 11,38)

d)Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan
(Yüzde 4,55)

e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan
(Yüzde 2,27)

f)Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:

aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde
(Yüzde 2,27)

bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde
(Yüzde 4,55)

g)Menkul tesliminde;

aa)İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde
(Yüzde 2,27)

bb)İcra marifetiyle teslim halinde
(Yüzde 4,55)
h) (5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:6/3/2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar
ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu bentte belirtilen
tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.

4.İdare harçları:

(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için)
19,20

II. İflas harçları:

1.Maktu harç:

İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı
45,60

2.Konunun değeri üzerinden harç:

a)İflasta paylaşılan para üzerinden
(Yüzde 4,55)

b)Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden
(Binde 11,38)
III. Haciz, teslim ve satış harcı :(6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük:1/8/2010) 64,90
(Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas işlemlerinin daire dışında memur eliyle
yerine getirildiği her bir işlem için)

C) Ticaret sicili harçları:

I.Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)

1.Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:

a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde
206,00

b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde
590,70

c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde
1.331,10

2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde
102,10

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde
146,30

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde
323,90

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:
ecblank
(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)

a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde
102,10

b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde
146,30

c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde
323,90

4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)

a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde
39,80

b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde
57,60

c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde
102,10

Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:

1.Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)
10,20

2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)
34,00

D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):

I. Suret harçları:

a)İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil)
1,70

b)Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)
1,70

c)Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)
4,10

d)Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)
4,10

Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.

II. Muhafaza harçları:

Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden:

a)Bir yıla kadar
(Binde 11,38)

b)Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için
(Binde 5,69)

III. Defter tutma harçları:

a)Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (14,40 TL)'den az olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerinden
(Binde 4,55)

b)Miras işlerinde defter tutulmasında:

aa)Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden
(Binde 4,55)

bb)Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise
42,60

c)İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden
42,60

IV. Miras işlerine ait harçlar:

Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden
(Binde 4,55)

(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)

V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:

Medeni Kanunun 479 uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:

a)Belli bir meblağı ihtiva edenler
(Binde 1,13)

b)Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler
57,60
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
ahmet3880
Yeni Üye
Mesajlar: 2
Kayıt: 31 Ara 2019 09:42

Re: AİLE HUKUKU DAVA TÜRLERİ VE HARÇLAR(MAKTU-NİSPİ)

Mesaj gönderen ahmet3880 »

Şuan ki eşim başka birisiyle nikahliyken boşanma aşamasında çocuğumuz oldu ve nikahlı adamın soyadina geçti nasıl bir yol izlemem gerekiyor şuanda çocuğun babası mahkemeye çıkmam diyor ne yapabilirim
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj