Forum ana sayfa 13. Hukuk Dairesi 2016/15278 E. , 2017/3623 K.

13. Hukuk Dairesi 2016/15278 E. , 2017/3623 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 405447
Konum: İstanbul13. Hukuk Dairesi 2016/15278 E. , 2017/3623 K.

"İçtihat Metni"... vekili avukat ... ile ... Konut... AŞ vekili avukat ... aralarındaki dava hakkında.... Tüketici Mahkemesinden verilen 15.4.2015 gün ve 2014/403-2015/1131 sayılı hükmün Dairemizin 2.11.2015 tarih ve 2015/34918-31583 sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilmişti. Süresi içinde davalı avukatınca kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşuldu.

K A R A R

Temyiz ilamında belirtilen gerektirici nedenler karşısında usulün 440. Maddesinde sayılan nedenlerden hiçbirisine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE ve aynı kanunun 442 maddesi hükmünce 275,00 (ikiyüzyetmişbeş) Lira para cezası ile aşağıda dökümü yazılı 7,80 TL. kalan harcın karar düzeltme isteyene yükletilmesine, 23/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararları