Forum ana sayfa 13. Hukuk Dairesi 2016/14552 E. , 2017/3306 K.

13. Hukuk Dairesi 2016/14552 E. , 2017/3306 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul13. Hukuk Dairesi 2016/14552 E. , 2017/3306 K.

"İçtihat Metni"... vekili avukat ... ile 1-....Özel Sağ. Hiz. Ltd. Şti., 2-...vekili avukat ... aralarındaki dava hakkında .... Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 16/01/2014 gün ve 2010/198-2014/29 sayılı hükmün Dairemizin 04/02/2016 tarih ve 2015/26619-2016/2931 sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilmişti. Süresi içinde davalılar avukatınca kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşuldu.

K A R A R

Temyiz ilamında belirtilen gerektirici nedenler karşısında usulün 440. Maddesinde sayılan nedenlerden hiçbirisine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE ve aynı kanunun 442 maddesi hükmünce 275,00 (ikiyüzyetmişbeş) Lira para cezası ile aşağıda dökümü yazılı 4,60 TL. kalan harcın karar düzeltme isteyene yükletilmesine, 16/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararları