Forum ana sayfa 13. Hukuk Dairesi 2016/12652 E. , 2017/3275 K.

13. Hukuk Dairesi 2016/12652 E. , 2017/3275 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul13. Hukuk Dairesi 2016/12652 E. , 2017/3275 K.

"İçtihat Metni"


... vekili avukat ... ile...Toplu Konut AŞ vekili avukat ... aralarındaki dava hakkında... Tüketici Mahkemesinden verilen 27.12.2013 gün ve 2012/33-1373 sayılı hükmün Dairemizin 22.12.2015 tarih ve 2015/989-37473 sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilmişti. Süresi içinde davalı avukatınca kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşuldu.

K A R A R

Temyiz ilamında belirtilen gerektirici nedenler karşısında usulün 440. Maddesinde sayılan nedenlerden hiçbirisine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE ve aynı kanunun 442 maddesi hükmünce 275,00 (ikiyüzyetmişbeş) Lira para cezası ile aşağıda dökümü yazılı 4,60 TL. kalan harcın karar düzeltme isteyene yükletilmesine, 16/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararları