Forum ana sayfa 13. Hukuk Dairesi 2016/6866 E. , 2017/3340 K.

13. Hukuk Dairesi 2016/6866 E. , 2017/3340 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul13. Hukuk Dairesi 2016/6866 E. , 2017/3340 K.

"İçtihat Metni"... vekili avukat ... ile ... vekili avukat ... aralarındaki dava hakkında ... Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 8.7.2014 gün ve 2006/139-2014/246 sayılı hükmün Dairemizin 23.11.2015 tarih ve 2014/40983-34143 sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilmişti. Süresi içinde davalı avukatınca kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşuldu.

K A R A R

Yargıtay ilamının karar düzeltme isteyen tarafa 24.12.2015 gününde tebliğ edilmiş ve karar düzeltme dilekçesinin 11.01.2016 gününde kaydedilmiş olmasına göre Usulün 440. maddesindeki 15 günlük sürenin geçmiş bulunması nedeniyle dilekçenin REDDİNE, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 15/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararları