Forum ana sayfa 13. Hukuk Dairesi 2016/6184 E. , 2017/3717 K.

13. Hukuk Dairesi 2016/6184 E. , 2017/3717 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul13. Hukuk Dairesi 2016/6184 E. , 2017/3717 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı mahkemenin görevsizliği nedeniyle reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı ile aralarında 15.09.2003 tarihli iş sözleşmesi düzenlediğini, 23.09.2014 tarihinde davalının işten ayrıldığını, sözleşmede rekabet yasağı hükmüne aykırı davrandığını ileri sürerek 15.000,00 TL tazminatın faizi ile ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, iş mahkemesi görevli olduğundan görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Taraflar arasında düzenlenen iş sözleşmesinin 4.7.maddesinde görevden ayrıldıktan sonra davalının uyacağı kurallar belirlenmiş, bunlardan herhangi birine aykırılık halinde tazminat ödeneceği kararlaştırılmıştır. Sözleşmenin sona ermesinden sonra rekabet yasağına aykırı davranılmasında ticaret mahkemeleri görevlidir. Mutlak ticari dava niteliğindeki davada iş mahkemeleri görevli değildir. Mahkemece işin esası incelenerek sonucuna uygun karar verilmesi gerekirken, yanlış değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, HUMK’nun 440/III-3 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 23/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararları