Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI İdare ve Vergi Hukuku Kyok kararı ve 6284 koruma sonrası?

Kyok kararı ve 6284 koruma sonrası?

İdare, Devlet Memurluğu, Disiplin Suç ve Cezaları, Yolluk, Özlük Hakları, Atama, Tayin, İptal ve Tam Yargı Davaları, İdarenin Sorumluluğu, Kamu Maliyesi ve Vergiler...

ASiveMAVi Site Üyesi

Mesajlar: 49


Terbiye (Tedip) hakkı, anne-baba, öğretmen, usta gibi çocuk üzerinde hakimiyeti bulunan kişilerin çocuğu "terbiye etme, uslandırma, yola getirme" yetkisi olarak tanımlanmaktadır.

12.10.2004 Tarihli ve 25611 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Türk Ceza Kanununun "Kötü muamele" başlıklı 232. maddesi 2. fıkrasında; "(2) İdaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza etmek veya bir meslek veya sanat öğretmekle yükümlü olduğu kişi üzerinde, sahibi bulunduğu terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanan kişiye, bir yıla kadar hapis cezası verilir." hükümleri bulunmaktadır.
antipersonel Kıdemli (**) Üye

Mesajlar: 244


6284 Sayılı Yasa ile şüpheliye uygulanan bir tedbirdir. Korucuyu ve destekleyici tedbirler arasındadır.

6284 Sayılı Yasa;
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

6284 Sayılı Yasadan uygulanan bir tedbir hakkında zaten kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmişse uygulanan tedbirde kalkmış demektir.

Tedbir kararlarına aykırılık

MADDE 13 – (1) Bu Kanun hükümlerine göre hakkında tedbir kararı verilen şiddet uygulayan, bu kararın gereklerine aykırı hareket etmesi hâlinde, fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre hâkim kararıyla üç günden on güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur.

(2) Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin süresi onbeş günden otuz güne kadardır. Ancak zorlama hapsinin toplam süresi altı ayı geçemez.

(3) Zorlama hapsine ilişkin kararlar, Cumhuriyet başsavcılığınca yerine getirilir. Bu kararlar Bakanlığın ilgili il ve ilçe müdürlüklerine bildirilir.

Şayet şüpheli rahat durmaz ve mğaduru tekrar rahatsız ederse az yukarıdaki tedbirler uygulanır. Bu tedbirler ilam niteliğindedir ve direkmen uygulanır. Cezaevine gönderilen şahıs ilam nitelikli verilen karar ile cezasını yatar. Sürelerde yukarıda belirtilmiştir.

antipersonel Kıdemli (**) Üye

Mesajlar: 244


Sonuç olarak Yasa şiddete uğrayanları kapsamıyor sadece, şiddete uğrama tehlikesi bulunanlara da bu hakkı sunuyor. Şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirler hiçbir zaman ceza değildir. Tutuklamanın dahi sanık veya mağdur için tedbir olduğu düşünüldüğünde tedbir için idareye açılacak davalardan bir sonuç alınmayacaktır. Çünkü adı üstünde tedbirdir, şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin hepsini kapsar.

ASiveMAVi Site Üyesi

Mesajlar: 49


yargısız ceza olmaz.

muhakemesiz ceza olmaz.

ispatsız ceza olmaz.

dolayısıyla tedbir alalım derken aslında hukuktan uzaklaşıldığı ortadadır.

yukarıda yargıtay kararı ve tedip hakkı konusunda kanun koyucunun belirlediği yasayı yazdım

kanun koyucu aynı konuda 2 farklı uygulama koymuş oluyor

1. uygulama: tedip hakkı; çocuğunu terbiye etmek amacıyla hafifçe dövebilirsin hakkı veriyor
2. uygulama: 6284 sayılı kanun; çocuğunu dövmen suçtur diyor

yani 2 farklı uygulama mevcut aynı konuda

benzer uygulama bilişim suçlarında da mevcut

elektronik imza kanununa göre internet ortamında bir belgenin resmiyet kazanması için elektronik imza ile imzalanma şartı koyuyor

diğer taraftan ise internette yazdığın herhangi bir şey için elektronik imza kanunu yok sayılıyor ve direk resmiyet kazanmıştır diyor

ki hukukta ilk kural; suçluluğu ispatlanıncaya kadar herkes masumdur

ancak son 5 6 senedir bu uygulama şu şekle evriliyor: MASUMİYETİ İSPATLANINCAYA KADAR HERKES SUÇLUDUR

işte bu hukuktan uzaklaşıldığını gösteriyor

ÖncekiSonraki

Dön İdare ve Vergi Hukuku