Kyok kararı ve 6284 koruma sonrası?

İdare, Devlet Memurluğu, Disiplin Suç ve Cezaları, Yolluk, Özlük Hakları, Atama, Tayin, İptal ve Tam Yargı Davaları, İdarenin Sorumluluğu, Kamu Maliyesi ve Vergiler...
ASiveMAVi
Kıdemli (*) Üye
Mesajlar: 71
Kayıt: 26 Ara 2018 01:23

Re: Kyok kararı ve 6284 koruma sonrası?

Mesaj gönderen ASiveMAVi » 15 Mar 2019 14:34

Terbiye (Tedip) hakkı, anne-baba, öğretmen, usta gibi çocuk üzerinde hakimiyeti bulunan kişilerin çocuğu "terbiye etme, uslandırma, yola getirme" yetkisi olarak tanımlanmaktadır.

12.10.2004 Tarihli ve 25611 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Türk Ceza Kanununun "Kötü muamele" başlıklı 232. maddesi 2. fıkrasında; "(2) İdaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza etmek veya bir meslek veya sanat öğretmekle yükümlü olduğu kişi üzerinde, sahibi bulunduğu terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanan kişiye, bir yıla kadar hapis cezası verilir." hükümleri bulunmaktadır.

Kullanıcı avatarı
IŞIKDEMİR
Editör
Mesajlar: 1441
Kayıt: 07 Eki 2016 15:19
Konum: Virankaya

Re: Kyok kararı ve 6284 koruma sonrası?

Mesaj gönderen IŞIKDEMİR » 15 Mar 2019 15:19

Resim

antipersonel
Kıdemli (**) Üye
Mesajlar: 244
Kayıt: 02 Mar 2015 01:12

Re: Kyok kararı ve 6284 koruma sonrası?

Mesaj gönderen antipersonel » 15 Mar 2019 15:24

6284 Sayılı Yasa ile şüpheliye uygulanan bir tedbirdir. Korucuyu ve destekleyici tedbirler arasındadır.

6284 Sayılı Yasa;
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

6284 Sayılı Yasadan uygulanan bir tedbir hakkında zaten kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmişse uygulanan tedbirde kalkmış demektir.

Tedbir kararlarına aykırılık

MADDE 13 – (1) Bu Kanun hükümlerine göre hakkında tedbir kararı verilen şiddet uygulayan, bu kararın gereklerine aykırı hareket etmesi hâlinde, fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre hâkim kararıyla üç günden on güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur.

(2) Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin süresi onbeş günden otuz güne kadardır. Ancak zorlama hapsinin toplam süresi altı ayı geçemez.

(3) Zorlama hapsine ilişkin kararlar, Cumhuriyet başsavcılığınca yerine getirilir. Bu kararlar Bakanlığın ilgili il ve ilçe müdürlüklerine bildirilir.

Şayet şüpheli rahat durmaz ve mğaduru tekrar rahatsız ederse az yukarıdaki tedbirler uygulanır. Bu tedbirler ilam niteliğindedir ve direkmen uygulanır. Cezaevine gönderilen şahıs ilam nitelikli verilen karar ile cezasını yatar. Sürelerde yukarıda belirtilmiştir.

antipersonel
Kıdemli (**) Üye
Mesajlar: 244
Kayıt: 02 Mar 2015 01:12

Re: Kyok kararı ve 6284 koruma sonrası?

Mesaj gönderen antipersonel » 15 Mar 2019 15:35

Sonuç olarak Yasa şiddete uğrayanları kapsamıyor sadece, şiddete uğrama tehlikesi bulunanlara da bu hakkı sunuyor. Şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirler hiçbir zaman ceza değildir. Tutuklamanın dahi sanık veya mağdur için tedbir olduğu düşünüldüğünde tedbir için idareye açılacak davalardan bir sonuç alınmayacaktır. Çünkü adı üstünde tedbirdir, şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin hepsini kapsar.

ASiveMAVi
Kıdemli (*) Üye
Mesajlar: 71
Kayıt: 26 Ara 2018 01:23

Re: Kyok kararı ve 6284 koruma sonrası?

Mesaj gönderen ASiveMAVi » 15 Mar 2019 15:46

yargısız ceza olmaz.

muhakemesiz ceza olmaz.

ispatsız ceza olmaz.

dolayısıyla tedbir alalım derken aslında hukuktan uzaklaşıldığı ortadadır.

yukarıda yargıtay kararı ve tedip hakkı konusunda kanun koyucunun belirlediği yasayı yazdım

kanun koyucu aynı konuda 2 farklı uygulama koymuş oluyor

1. uygulama: tedip hakkı; çocuğunu terbiye etmek amacıyla hafifçe dövebilirsin hakkı veriyor
2. uygulama: 6284 sayılı kanun; çocuğunu dövmen suçtur diyor

yani 2 farklı uygulama mevcut aynı konuda

benzer uygulama bilişim suçlarında da mevcut

elektronik imza kanununa göre internet ortamında bir belgenin resmiyet kazanması için elektronik imza ile imzalanma şartı koyuyor

diğer taraftan ise internette yazdığın herhangi bir şey için elektronik imza kanunu yok sayılıyor ve direk resmiyet kazanmıştır diyor

ki hukukta ilk kural; suçluluğu ispatlanıncaya kadar herkes masumdur

ancak son 5 6 senedir bu uygulama şu şekle evriliyor: MASUMİYETİ İSPATLANINCAYA KADAR HERKES SUÇLUDUR

işte bu hukuktan uzaklaşıldığını gösteriyor

antipersonel
Kıdemli (**) Üye
Mesajlar: 244
Kayıt: 02 Mar 2015 01:12

Re: Kyok kararı ve 6284 koruma sonrası?

Mesaj gönderen antipersonel » 15 Mar 2019 19:47

Siz olayları bir cinayet failinin cinayeti anlattigi o sogukkanlik ile anlatıyorsunuz ve anlıyorsunuz.


Bir babanın kızına karşı aşırıya kaçMamak koşulu ile yaptığı terbiye hareketini bu manada değerlendirmenize şaşırdım doğrusu . Türk toplumunda yaşıyoruz evet siradanliktan uzak bir kızın babasından şikayet etmesi normal karşılanabilir ama bir babanın kızına terbiye amacıyla uyguladığı şiddet dozunda ise şiddet sayılmaz. Terbiye sınırları içerisinde de tabiri caiz ise Sille atmak mahkemekararlari ile dogrudur. Şayet çocukta psikolojisi bozacak derecede şiddet uygulanmış ise bunun cezası verilmelidir. Unutulmayan Pedagog eşliğinde alınır ifadeler. Büyüklerde ise mağdur tarafa rapor aldırılir. Olayları farklı aksettirmeyelim

antipersonel
Kıdemli (**) Üye
Mesajlar: 244
Kayıt: 02 Mar 2015 01:12

Re: Kyok kararı ve 6284 koruma sonrası?

Mesaj gönderen antipersonel » 15 Mar 2019 19:48

Ayrıca elektronik imza kanununu da yanlış anlamissiniz. Resmiyet te hakaret herzaman hakarettir. Bunun elektronik imzalı olanı ile olmayanı arasında fark yoktur. :)

Kullanıcı avatarı
IŞIKDEMİR
Editör
Mesajlar: 1441
Kayıt: 07 Eki 2016 15:19
Konum: Virankaya

Re: Kyok kararı ve 6284 koruma sonrası?

Mesaj gönderen IŞIKDEMİR » 15 Mar 2019 20:28

Yalnız sevgili ASiveMAVi paylaştığınız kararda Yargıtay "terbiye ve tedip hakkı sınırlarını aştığı gözetilmeden yasal olmayan ve yetersiz gerekçe ile beraat kararı verilmesi," demiş. Yani bahsettiğinizin aksine beraat kararını bozmuş, mahkumiyet verilir demiş...

Hukuk bir yana bir çocuk yetiştirmekten ve terbiye, tedipten bu şekilde bahsedilmesi üzücü. Terbiye ve tedip şiddetle olmaz. Herşeyin bir yolu yordamı var. Hukuk da şiddetin her türlüsüne müsaade etmez.

Saygılarımla.
Resim

ASiveMAVi
Kıdemli (*) Üye
Mesajlar: 71
Kayıt: 26 Ara 2018 01:23

Re: Kyok kararı ve 6284 koruma sonrası?

Mesaj gönderen ASiveMAVi » 16 Mar 2019 04:08

Özellikle paylaştım o kararı. Zira yargıtay açıkça tedip ve terbiye hakkını kullan ama kötüye kullanma diyor

Kullanıcı avatarı
IŞIKDEMİR
Editör
Mesajlar: 1441
Kayıt: 07 Eki 2016 15:19
Konum: Virankaya

Re: Kyok kararı ve 6284 koruma sonrası?

Mesaj gönderen IŞIKDEMİR » 18 Mar 2019 23:30

Erkek; evlenene dek annesinin velayeti altında, evlendikten sonra eşinin vesayeti altında olduğundan dolayı hiçbir zaman tam ehliyetli olamaz diyorum bu konuyu kapatıyorum :))
Resim

Cevapla