Tebliğ Etmeme Konusunun disiplin suçu oluşturmayacağı yönde danıştay karar ihtiyacı

İdare, Devlet Memurluğu, Disiplin Suç ve Cezaları, Yolluk, Özlük Hakları, Atama, Tayin, İptal ve Tam Yargı Davaları, İdarenin Sorumluluğu, Kamu Maliyesi ve Vergiler...
Cevapla
tedted
Site Üyesi
Mesajlar: 8
Kayıt: 12 Eyl 2019 09:34

Tebliğ Etmeme Konusunun disiplin suçu oluşturmayacağı yönde danıştay karar ihtiyacı

Mesaj gönderen tedted »

Merhabalar,

İdarenin verdiği hukuka aykırı bir yazıyı karşı bir üst makama yazılı başvuru yaparak idareciden şikayetçi oldum. Daha sonra kendisi suçunu anlayınca aynı yazının sadece 1 KELİMESİNİN DEĞİŞTİĞİNİ "sehven" yapıldı söyleyen yazı tebliğ etmek istedi bende kabul etmedim. Sonra bunu "tebliğ-tebellüğ" belgesi düzenleyerek bir kez daha tebliğ etmek istedi ancak ben şikayet ettiğim durum nedeniyle başlatılan süreçten ötürü yine kabul etmedim. Bu sayede suçunu ört bas etmiş olacaktı.

İdarede bu durumu bir üst makama taşıyarak muhakkik atanmasını sebep oldu. Bu muhakkik hakkımda "tebliğ edilen yazıyı almamak" ile suçlayıp "savunma" talep etmiştir. Yani haksız yere bana ceza vermek istemekteler.

Forumda TEBLİGATI ALMAKTAN İMTİNA EDEN MEMURA DİSİPLİN CEZASI VERİLEMEYECEĞİ' ne dair Danıştay 12. Daire Başkanlığı, Danıştay Kararını, 2016/919 E. 2016/3523 K. buldum.

Ancak ek yapıp savunmamda sunabilmem için tam metnini bulamadım.

Sizden ricam bu Danıştay kararının tam metnini ve Antalya 1. İdare Mahkemesince verilen 15/05/2012 tarihli ve E:2012/554, K:2012/657 sayılı kararının TAM METNİNİ benim paylaşabilir misiniz.

Sürem çok az kaldı. Şimdiden teşekkürler.Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23361
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: Tebliğ Etmeme Konusu

Mesaj gönderen teoman »

T.C
DANIŞTAY
12. DAİRE BAŞKANLIĞI
ESAS NO:2016/919
KARAR NO:2016/3523
KARAR TARİHİ:02/06/2016


İstemin Özeti : .... olarak görev yapan davacının, kınama cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin 8.5.2007 tarihli ve 176 sayılı işleminin iptali ile işlem sebebiyle kesilen teşvik ikramiyesinin yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle açılan davada; davacının kendisine tebliğ edilmek istenen evrakları almaktan imtina ettiğinden bahisle dava konusu işlemin tesis edilmiş olduğu görülmesine karşın, ilgilinin tebligattan imtina etmesinin bir hak olması karşısında bu hakkın kullanılmasının disipline aykırı bir eylem olarak değerlendirilemeyeceği, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, davacının kınama cezası ile cezalandırılmasına neden olan fiilleri ile görevi arasında başarı ve performans yönünden bir ilişkinin bulunmaması karşısında, teşvik ikramiyesinin ödenmemesine ilişkin işlemde de hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali, davacının kesilen teşvik ikramiyesi sebebiyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesi yolunda Danıştay Onikinci Dairesinin bozma kararına uyularak Antalya 1. İdare Mahkemesince verilen 15/05/2012 tarihli ve E:2012/554, K:2012/657 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hâkimi :
Düşüncesi :
Kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci ve Onbirinci Dairelerince, 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun Ek 1. maddesi uyarınca yapılan müşterek toplantıda işin gereği görüşüldü:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 02/06/2016 tarihinde oy birliği ile karar verildi.viewtopic.php?f=77&t=61554
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

tedted
Site Üyesi
Mesajlar: 8
Kayıt: 12 Eyl 2019 09:34

Re: Tebliğ Etmeme Konusu

Mesaj gönderen tedted »

teoman yazdı:
12 Eyl 2019 10:01
T.C
DANIŞTAY
12. DAİRE BAŞKANLIĞI
ESAS NO:2016/919
KARAR NO:2016/3523
KARAR TARİHİ:02/06/2016


İstemin Özeti : .... olarak görev yapan davacının, kınama cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin 8.5.2007 tarihli ve 176 sayılı işleminin iptali ile işlem sebebiyle kesilen teşvik ikramiyesinin yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle açılan davada; davacının kendisine tebliğ edilmek istenen evrakları almaktan imtina ettiğinden bahisle dava konusu işlemin tesis edilmiş olduğu görülmesine karşın, ilgilinin tebligattan imtina etmesinin bir hak olması karşısında bu hakkın kullanılmasının disipline aykırı bir eylem olarak değerlendirilemeyeceği, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, davacının kınama cezası ile cezalandırılmasına neden olan fiilleri ile görevi arasında başarı ve performans yönünden bir ilişkinin bulunmaması karşısında, teşvik ikramiyesinin ödenmemesine ilişkin işlemde de hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali, davacının kesilen teşvik ikramiyesi sebebiyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesi yolunda Danıştay Onikinci Dairesinin bozma kararına uyularak Antalya 1. İdare Mahkemesince verilen 15/05/2012 tarihli ve E:2012/554, K:2012/657 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hâkimi :
Düşüncesi :
Kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci ve Onbirinci Dairelerince, 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun Ek 1. maddesi uyarınca yapılan müşterek toplantıda işin gereği görüşüldü:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 02/06/2016 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
Teşekkür ederim. Bunu bende buldum ama burada Özet olarak yazıyor. Bende Aynı memurlar.net sitesindeki kararlar gibi tam metnini arıyorum.

Ayrıca aynı yazıda geçen Antalya 1. İdare Mahkemesince verilen 15/05/2012 tarihli ve E:2012/554, K:2012/657 sayılı kararı da arıyorum.

Bu konuda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Her şey için teşekkürler.

Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23361
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: Tebliğ Etmeme Konusunun disiplin suçu oluşturmayacağı yönde danıştay karar ihtiyacı

Mesaj gönderen teoman »

İdare mahkemesi kararı maalesef arşivimizde bulunmamaktadır.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

tedted
Site Üyesi
Mesajlar: 8
Kayıt: 12 Eyl 2019 09:34

Re: Tebliğ Etmeme Konusunun disiplin suçu oluşturmayacağı yönde danıştay karar ihtiyacı

Mesaj gönderen tedted »

teoman yazdı:
12 Eyl 2019 10:13
İdare mahkemesi kararı maalesef arşivimizde bulunmamaktadır.
Teşekkürler.
Peki bu kararda özet diye geçiyor.
Baştan sona tam metnine nasıl ulaşabilirim?

Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23361
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: Tebliğ Etmeme Konusunun disiplin suçu oluşturmayacağı yönde danıştay karar ihtiyacı

Mesaj gönderen teoman »

HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

tedted
Site Üyesi
Mesajlar: 8
Kayıt: 12 Eyl 2019 09:34

Re: Tebliğ Etmeme Konusunun disiplin suçu oluşturmayacağı yönde danıştay karar ihtiyacı

Mesaj gönderen tedted »

Arama yaptırmak istediğim de herhangi bir sonuç bulunamadı diyor

arama çubuğuna ne yazmam gerekli?

Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23361
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

Re: Tebliğ Etmeme Konusunun disiplin suçu oluşturmayacağı yönde danıştay karar ihtiyacı

Mesaj gönderen teoman »

Kararın Esa no, Karar no, Şeklinde arama yapın.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

tedted
Site Üyesi
Mesajlar: 8
Kayıt: 12 Eyl 2019 09:34

Re: Tebliğ Etmeme Konusunun disiplin suçu oluşturmayacağı yönde danıştay karar ihtiyacı

Mesaj gönderen tedted »

teoman yazdı:
12 Eyl 2019 21:36
Kararın Esa no, Karar no, Şeklinde arama yapın.
Hocam kusura bakmayın ama yine sonuç alamıyorum..

Dediğiniz gibi aratıyorum ama bana 1000 sonuç bulundu diyor. Hakkatende onlarda sayfalık sonuç veriyor. Bu konuda ne yapabilirim? Tüm davaların sonuçlarını sunuyor bana site!!!

Kullanıcı avatarı
Güntülü
Moderatör
Mesajlar: 3082
Kayıt: 10 Oca 2013 02:43

Re: Tebliğ Etmeme Konusunun disiplin suçu oluşturmayacağı yönde danıştay karar ihtiyacı

Mesaj gönderen Güntülü »

Kararın yazılımı bu şekil ola bilir.
www.kararara.com

Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj