Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI İdare ve Vergi Hukuku Zabıt katibi eş durumu tayini

Zabıt katibi eş durumu tayini

İdare, Devlet Memurluğu, Disiplin Suç ve Cezaları, Yolluk, Özlük Hakları, Atama, Tayin, İptal ve Tam Yargı Davaları, İdarenin Sorumluluğu, Kamu Maliyesi ve Vergiler...

kaptan deveci Site Üyesi

Mesajlar: 1


Eşim sözleşmeli zabıt katibi (1 yıldır.) olarak İstanbul adliyesinde çalışmaktadır. Bende mersinde Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak çalışmaktayım(3 yıldır.) Şubat ayında eşim İstanbul adliyesinden mersin adliyesine tayin talebinde bulundu. Ancak benim İstanbul'a tayin olma ihtimalim olduğundan eşimin tayinini red ettiler. Bende mazeret tayinlerinde eş durumundan İstanbula tayin istedim. Ancak norm açığı olmadığından tayinim red edildi. Eşim tekrar ağustos ayında Mersin Adliyesine tayin talebinde bulundu. Eğer yine red edilirse nasıl bir dava açmam lazım? Hangi emsal kararları göstermem lazım? Avukat tutmam gerekir mi?

ilgili yönetmelikler:
1-DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE
ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 14. madde c bendi
c) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki
kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,
2-SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA
İLİŞKİN ESASLAR 7/15754
Kurum içi yer değişikliği
Ek Madde 3
b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.MUSTAFA ERDOĞAN Kullanıcı avatarı
Site Üyesi

Mesajlar: 42
Konum: Türkiye


MERHABA,

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesi ile 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ve 37 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan 10/08/1999 tarihli ve 23782 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 nci ve 72 nci maddelerine göre dayanılarak hazırlanan 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik,

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanan 17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini inceleyebilirsiniz.

Yukarıda anılan yönetmeliğe bağlı içtihatlar aşağıda sunulmuştur;
Danıştay 2. Daire Başkanlığının 2016/1151 , 2015/5812 , 2009/140 Esas sayılı kararları,
Danıştay 2. Dairesi'nin 2012/7150, 2010/4703 Esas sayılı kararları,
Danıştay 5. Dairesi'nin 2010/7742 Esas sayılı kararı.

Netice olarak; birebir profesyonel yardım almanız tavsiye edilmektedir.

SAYGILAR..


Hukukun kaynaklarından ücretsiz olarak yararlanılması sonucu kolaylık ve bilgi akışı sağlamak amacıyla hiçbir maddi menfaat ve kar amacı güdülmeksizin paylaşım yapılmaktadır. Konu anlatımların(ız)a dayalı paylaşımlar, kuşkusuz ki somut olayın koşullarına göre değişebilir. Daha fazla ayrıntının gerekli olduğu hallerde, tarafımdan cevap verilemeyebilir.  • POPULER KONULAR

Dön İdare ve Vergi Hukuku