Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI İdare ve Vergi Hukuku MEMURLARCA AÇILAN VE KAZANILAN DAVALARDAN HANGİSİ EMSAL OLUR, HANGİSİ EMSAL OLMA

MEMURLARCA AÇILAN VE KAZANILAN DAVALARDAN HANGİSİ EMSAL OLUR, HANGİSİ EMSAL OLMA

İdare, Devlet Memurluğu, Disiplin Suç ve Cezaları, Yolluk, Özlük Hakları, Atama, Tayin, İptal ve Tam Yargı Davaları, İdarenin Sorumluluğu, Kamu Maliyesi ve Vergiler...

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21560


Hangi mahkeme kararları emsal olur?

Memurlarca açılan ve kazanılan davalardan hangisi emsal olur, hangisi emsal olmaz?


Kaç çeşit mahkeme kararı var?

Bilindiği üzere, idari işleyişle ilgili sorunlar için, memurlar tarafından idari yargıda yürütmenin durdurulması (Y.D.) veya iptal davaları açılmaktadır. İdari yargıda verilen kararlarda, duruma göre itiraz için bölge idare mahkemesine başvurulmaktadır. Bazen de dosyanın niteliğine göre temyiz için Danıştay'a gidilmektedir.

Genel düzenleyici işlemlerin (yönetmelik, yönerge, kılavuz, tebliğ gibi) yürütmesinin durdurulması veya iptaline yönelik davalar ise Danıştay'da açılmaktadır. İlk mahkeme olarak Danıştay'a açılan davalarda, temyiz Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna yapılmaktadır. Bunun yanı sıra bazen Danıştay daireleri arasında görüş aylığı olabilmekte ve bu halde Danıştay'ın tüm daireleri ortak bir karar vermektedir. Bu ortak karara İçtihadı Bileştirme Kurul Kararı denmektedir.

Hangi kararlar, memurlar, kamu kurumları ve hakimler için uyulması zorunlu kararlardandır?

Hangi kararlar, tüm kamu için uyulması zorunlu kararlardan değildir?

İçtihadı Birleştirme Kurul Kararı (İBKK) diğer tüm mahkeme kararlarından farklıdır. İBKK, tüm kamu kurumlarınca ve davaya bakan hakimlerce uyulması, göz önüne alınması gereken kararlardandır.

İdari yargı, bölge idare veya Danıştay'ın ilk derece mahkemesi olarak verdiği kararlar ise tüm kamu kurumlarının veya bir davaya bakan hakimin uyması zorunlu kararlardan değildir. Sadece dava açanı ilgilendirir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurul kararları (İDDK) ise hukuki anlamda, hakimlerin uyması gereken zorunlu kararlardan olmamakla birlikte, Danıştay'ın en üst organlarından birisi tarafından alındığı için, neredeyse İçtihadı Birleştirme Kurul kararı niteliğindedir. Yasada yazmamış olsa da, Danıştay İDDK kararlarına, hakimler genelde dikkat göstermektedir.

Emsal teşkil eder ne demek?

Özellikle Danıştay ve Bölge İdare Mahkemesi kararları, tüm kamu kurumlarınca uyulması zorunlu kararlardan olmamakla birlikte, dava açacak olanlar için emsal teşkil eder. İdare mahkemesi kararları ise daha az emsal teşkil eder.

Emsal olayına gelecek olursak... Bir mahkeme kararının emsal teşkil etmesi bazen memurlarca yanlış anlaşılmakta ve sanki mahkeme hakiminin de bu yönde bir karar vermesinin zorunlu olduğu gibi düşünülmektedir. Oysaki emsal teşkil etme, davaya bakan hakim için bir zorunluluk içermez. Sadece başka bir hakim nasıl karar vermiş, onu gösterir. Davaya bakan hakimin takdiri farklı olabilir. Dava açan memurun, bu detayın farkında olması gerekir.

Yine, gerek idare mahkemesi, gerek bölge idare mahkemesi, gerekse de İDDK dahil Danıştay kararlarında bazen memurlar idareden aynı kararın kendisine uygulanmasını isteyebilmektedir. Ancak, bu kararlar sadece dava açanı ilgilendirdiği için idarenin bu talepleri yerine getirme zorunluluğu bulunmamaktadır.
memurlar net.

HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

aslann05 Kıdemli (***) Üye

Mesajlar: 330


ictihadi birleştirme kuruluna nasil gidiliyor.
Buraya kim ve hangi davalar gönderiliyor.


Dön İdare ve Vergi Hukuku