Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI İdare ve Vergi Hukuku İmar Kanunu 18.madde uygulama yönetmeliği

İmar Kanunu 18.madde uygulama yönetmeliği

İdare, Devlet Memurluğu, Disiplin Suç ve Cezaları, Yolluk, Özlük Hakları, Atama, Tayin, İptal ve Tam Yargı Davaları, İdarenin Sorumluluğu, Kamu Maliyesi ve Vergiler...

AHMETZAFER Site Üyesi

Mesajlar: 1


İmar planı 2011 yılında yapılıp tapu tescilleri yapılmış bir alanda, 2017 yılında 4 ayrı adadaki maliklerle kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapmaya çalışan bir A.Ş. maliklerin yaklaşık %56 sı ile anlaşıyor diğerleri teklif edilen şartları kabul etmiyorlar.Bu A.Ş. elindeki sözleşmelerle belediyeye müracaat ediyor ve ilgili adalarda bazı maliklerin kendisiyle anlaşmaya yanaşmadıklarını bazı maliklerede ulaşamadıklarını projelerini yapabilmek için anlaşmayan maliklerin bulundukları adalardsan çıkarılarak başlka bir adaya transfer edilmesini,onların çıkarıldığı yerlerede kendi hisselerinin taşınmasını ikinci olarkta bazı adaların ifraz eilerek anlaşmayanların bir yerde toplanmasını bu hususta kendilerinin hazırlattığı parselasyon planının onaylanmasını talep ediyor ve belediyede bu planı 3194 sayılı İmar Kanununun 19.maddesi,2981/3290 sayılı Kanunun Ek 1.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasasının 7/c maddesine göre onaylıyor. Bu şirkettende belediyeye dönük olası davalar ve tazmineatların şirketçe karşılanacağına dair noter taahhütnamesi alıyor.

Bizim bulunduğumuz problemsiz imar ada parseline başka adalardan taşınan onlarca anlaşmayan yada adresine ulaşılamayan tanımadığımız kişilerin kendilerininde haberi olmadan transfer edildiğini böylece hemen projeye başlanabilecek mülkiyeti temiz adamızın tabiri caizse çöp parsele dönüştürülerek ekonomik olarak fiili kullanılabilirliğinin zorlaştırıldığı için ekonomik menfaatimiz zarar uğramıştır.İhtilaflı mülkiyet sahiplerinin toplandığı adaya kimse girmek istemiyor ,hissede almnak istemiyor.

Dava hakkımız nedir ? Belediye ve müteahhit şirketin vatandaş aleyhine kurduğu bu işlemin hukuki geçerliliği varmıdır ? Hakkımız nasıl arayacağız ?


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21592


AHMETZAFER yazdı:
Daha önce imar planı yapılmış bir alanda, yıllar sonra yeni bir plan yapmadan sadece encümen kararıyla EK1. maddeye dayanarak adalar arası mülkiyetlerin değiştirilmesi,bina mülkiyetleirnin başka adalara aktarılamsı yapılabilirmi ? Kanuni haklarımız nedirAHMETZAFER yazdı:
Yıllar önce imar görüp tapuya tescil edilmiş KDGA alanında İmar 18 madde yönetmeliğinin 13. maddesine göre yeni bir imar planı olamksızın encümen kararıyla adalar arasında mülkiyet değişiklikleri yapılması yasalmıdır ?
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM


Dön İdare ve Vergi Hukuku