Ktu fen fakültesi matematik/ uygulamalı matematik anabilimdalı atamanın iptali

İdare, Devlet Memurluğu, Disiplin Suç ve Cezaları, Yolluk, Özlük Hakları, Atama, Tayin, İptal ve Tam Yargı Davaları, İdarenin Sorumluluğu, Kamu Maliyesi ve Vergiler...
Cevapla
stargate
Site Üyesi
Mesajlar: 38
Kayıt: 01 Şub 2016 02:24

Ktu fen fakültesi matematik/ uygulamalı matematik anabilimdalı atamanın iptali

Mesaj gönderen stargate » 13 Oca 2019 15:17

KTU Fen Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilimdalı için açılan kadroya başvurum sonucu yapılan yabancı dil sınavından elenmiştim. Daha sonra mahkemeye başvurdum.

Mahkeme bilirkişi görevlendirmesinde Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilimdalın bir Prof. görevlendirdi. Bu bilirkişi, kendine göre puanlama yaparak bir bilirkişi raporu hazırladı ve kağıdıma KTU sınav jurisi ile hemen hemen aynı puanları verdi.

Davacının, 23.05.2017 tarihinde yapılan Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı yardımcı doçentlik yabancı dil sınavı ile ilgili, kişiye özel ilana çıkıldığı, sınavın her iki kısmının da önceden hazırlanan bir cevap anahtarının bulunmadığı, bu nedenle İngilizce sınav jürilerince taraflı ve keyfi puanlandırma yaparak kendisine düşük, kendi öğrencileri ...'a yüksek puan verdiği, bilirkişinin İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmasının gerektiği, sadece beni (davacı) cevap kağıdı üzerinde inceleme yapan bilirkişinin, sınava giren diğer kişilerin de kağıtlarını inceleyip mukayeseli karşılaştırma yapması ve değerlendirme kriterlerini açıkça belirtmesi gerektiği ileri sürülerek Trabzon idare mahkemesinin vermiş olduğu yürütmenin durdurulmasının reddi kaldırılması ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istedim.

Bölge idare mahkemesi sadece benim kağıdımın değil, diğer sınava giren (aslında kadroya atanan) adaylarında kağıtlarının istenilerek bilirkişi tarafından mukayeseli incelenmesi gerektiği, ve ayrıca mahkeme tarafından atanan jurinin 2547 sayılı kanun ve ilgili yönetmeliğe uygun olması, yani, tek kişi değil en az üç kişi olması gerektiğini belirterek yerel mahkemenin kararını kaldırdı ve dosyayı mahkemeye iade etti.
ilk bölge kararı.pdf
YD Red Bölge ilk itirazım
(180.75 KiB) 32 kere indirildi

Mahkeme tekrar ara karar alarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden bilirkişilik yapmaları için üç öğretim üyesi talep etti. Rektörlük hocaların isimlerini mahkemeye gönderdi.Fakat mahkeme, Ankara üniversitesi yerine yine bir önceki tek kişilik bilirkişi raporu hazırlayan Prof ile birlikte, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anablimdalından toplam iki Prof. ve İngiliz dili edebiyatından bir hocayı bilirkişi olarak görevlendirdi. Bu bilirkişiler mahkeme yoluyla KTU'den sınavın cevap anahtarı ve değerlendirme kriterlerini istedi. Üniversite herhangi bir cevap anahtarı, değerlendirme kriteri ve başarılı olmak için asgari bir puan alma şartı olmadığını mahkemeye beyan etti.
değerlendirme kriteri olmadığına dair.png
İdarenin cevap anahtarı ve değerlendirme kriterleri olmadığına dair beyanı
Bu bilirkişiler, bilirkişi raporunda ellerinde idarenin cevap anahtarı ve değerlendirme kriteri olmadığını yazıp, bizim puanlamamız aşağıdaki gibidir yazarak bilirkişi raporunu hazırlamışlardır. Ellerinde KTU'de sınavı yapan sınav jurisinin cevap anahtarı, değerlendirme kriterleri ve puanlama tablosu olmadan bilirkişiler nasıl kendi kafasına göre puanlama yada değerlendirme yapabilir. Üstelik hazırlanan puanlama ve cevap anahtarıma verilen puan mahkemenin bir önceki bilirkişi raporunun aynısı. Raporda sadece tek fark var oda üç farklı imzadan oluşan bilirkişi raporu.

Bu bilirkişi raporuna dayanarak, Trabzon idare mahkemesi yine yürütmenin durdurulması istemime red verdi. Tekrar bölge idare mahkemesine;

Bir sınav yapılacaksa sınavın jüri üyeleri, sınav öncesinde sınav sorularının cevap anahtarlarını, bu cevap anahtarlarında her cümleye karşılık gelen puanlandırma tablosunu ve cevapların nasıl değerlendirileceğine dair değerlendirme kriterlerini hazırlamış olması gerektiği, sınavdan başarılı olmak için asgari kaç puan alınması gerektiğinin de bilinmediği, asgari başarılı olma koşulu olmayan bir sınavdan başarısız sayılmamın Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülerek Trabzon İdare Mahkemesinin kararın kaldırılması ve yürütmenin durdurulması isteminin yönünde karar verilmesini istedim.

Mahkeme tekrar itirazımı kabul etti ve adayların cevap kağıtlarında, söz konusu puanlamanın nasıl yapıldığı, (cümle anlamlarının, noktalama işaretlerinin yanlış kullanımı vs., gramer hatası, düşük cümle, paragraf hatası vs.) tam puandan hangi sebeplerle uzaklaşıldığı, dolayısıyla söz konusu bilirkişi raporunda yapılan puanlamanın teknik ve bilimsel verilerle açık bir şekilde gerekçeli olarak ortaya konulamadığı, Mahkemesince ek rapor aldırılmak suretiyle bu hususlar açığa kavuşturulmaksızın yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verildiği görüldüğünden; hükme esas alınabilecek nitelik ve mahiyette olmayan bilirkişi raporu esas alınmak suretiyle yürütmenin durdurulması isteminin reddi yönünde verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle; davacı itirazının kabulüne, Trabzon İdare Mahkemesi'nin yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin kararının kaldırılmasına karar verdi.

Bu kararında, bilirkişi raporunun hazırlanmasında gerekli şartları da belirtti.

03/08/2017 günlü ve 30143 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliği'nin "Bilirkişi raporu" başlıklı 55. maddesinde, "(1) Bilirkişi raporunda aşağıdaki hususlar yer alır:...d) İncelemenin konusu.e) Kendisinden gözlemlenmesi ve incelenmesi istenen maddi unsurlar.f) İnceleme yöntemi.g) Bilimsel ve teknik dayanaklar.ğ) Gerekçeli sonuç....(3) Bilirkişi raporuna, incelemeye esas maddi unsurları belgeleyen ve sonuçların açıklanmasına yardımcı olan şema, harita, kroki, fotoğraf, tablo ile diğer kayıt ve belgeler de eklenir.(4) Bilirkişi, raporunda ve sözlü açıklamaları sırasında hukuki nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamaz." hükmü yer almaktadır.
son bölge kararı.pdf
YD Red Bölge son itirazım
(191.68 KiB) 37 kere indirildi
Diğer yandan; Nisan 2018'de Doçentlik başvurusu yaptım.Başvuru yaptıktan sonra ÜAK'a telefon ederek hem email hemde kargo yoluyla KTU ile Trabzon idare mahkemesinde davam olduğunu, objektif ve tarafsız değerlendirme yapmayacaklarını belirterek jurime KTU Matematik bölümünden juri üyesi görevlendirilmemesini belirttim.

İki ay sonra sınav jurimde KTU Fen Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matmatik Anabilim dalından bir Prof. görevlendirildi.

21 Kasım 2018'de doçent oldum. Sınavı 4/1 geçtim. Sınav jurimde KTU Fen Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anablimdalından öğretim üyesi, "Aday her ne kadar başvuru koşullarını sağlıyor gözükse dahi, yayınlarının uygulamalı matematik anabilim dalından daha çok bilgisayar programlama ağırlıklı olduğu gözükmektedir. Buna ek olarak akademik alandaki tecrübesinin yetersiz olduğu (henüz 2017 yılında akademik alanda çalışmaya başlamış), bu nedenle doçentlik ünvanın verilmesinin uygun olmadığı görüşündeyim" diyerek doçentlik jurisinde başarısız oyu kullandı.

Ayrıca, ben bilgisayar programlama değil Matematik Programlama (Optimizasyon) çalışıyorum. Makale başlıklarımda programlama geçtiği için sanırım bunu yazdı.

Eğer bu kişinin oyu ile kalmış olsaydım ÜAK'a vermiş olduğum dilekçeyle hakkında suç duyurusunda bulunacaktım.

Neyse, ülkede adali, liyaka alınıyor..stargate
Site Üyesi
Mesajlar: 38
Kayıt: 01 Şub 2016 02:24

Re: Ktu fen fakültesi matematik/ uygulamalı matematik anabilimdalı atamanın iptali

Mesaj gönderen stargate » 16 Oca 2019 12:36

Yukarıda bahsettiğim doçentlik jurimde yer alan Prof.'un hakkımda yazmş olduğu doçentlik raporu
doçentlik inceleme raporu.pdf
juri raporu
(150.57 KiB) 160 kere indirildi
Doçentlik jüri üyelerinin doçentlik başvurusu yapmış adayı tecrübe yetersizliğinden başarısız görme gibi bir hakkı da haddi de yok. Çünkü doçentlik başvurusunda tecrübe olarak 1 dönem ders vermiş olmak yeterlidir.

Yukarıda yazdığım gibi, ben bilgisayar programlama değil Matematik Programlama (Optimizasyon) çalışıyorum.

Juri raporunun içeriğine bakıldığında Juri üyesinin vermiş olduğu bilgiler kasti ve yanıltıcıdır. Trabzon İdare Mahkemesinde devam eden mahkeme nedeniyle, kişi tarafsızlığını yitirmiştir. Üniversitelerin neredeyse tamamı bu şekilde.

Bu hocalarla, bundan sonra her zaman polemik içerisinde olacağız.

stargate
Site Üyesi
Mesajlar: 38
Kayıt: 01 Şub 2016 02:24

Re: Ktu fen fakültesi matematik/ uygulamalı matematik anabilimdalı atamanın iptali

Mesaj gönderen stargate » 19 Oca 2019 15:12

Mahkeme geçen hafta bilirkişilerden, söz konusu puanlandırmanın nasıl yapıldığının ve (cümle anlamlarının, noktalama işaretlerinin yanlış kullanımı vs., gramer hatası, düşük cümle, paragraf hatası vs.) tam puandan hangi sebeplerle uzaklaşıldığının belirtilmesi için ek rapor istedi.

Cevapla