Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

48-5 park halinde iken başıma gelenler

İdare, Devlet Memurluğu, Disiplin Suç ve Cezaları, Yolluk, Özlük Hakları, Atama, Tayin, İptal ve Tam Yargı Davaları, İdarenin Sorumluluğu, Kamu Maliyesi ve Vergiler...
hasancetin
Site Üyesi
Mesajlar: 38
Kayıt: 21 May 2021 20:17

Re: 48-5 park halinde iken başıma gelenler

Mesaj gönderen hasancetin »

Kamu hukuku konusunda "Şüpheli" olarak tarafıma takipsizlik ve erteleme sonra da kaldırma kararı verilmiş.


Kullanıcı avatarı
Birbilen
Moderatör
Mesajlar: 1540
Kayıt: 23 Eki 2019 16:10
Meslek: Emekli Hukuk Adamı

Re: 48-5 park halinde iken başıma gelenler

Mesaj gönderen Birbilen »

hasancetin yazdı: 17 Haz 2021 21:11 Kamu hukuku konusunda "Şüpheli" olarak tarafıma takipsizlik ve erteleme sonra da kaldırma kararı verilmiş.
Geçmiş olsun cezai takibat yapılmayacak anlamına geliyor bu...

Şüpheli sıfatıyla hakkında verilen takipsizlik kararını burada paylaşabilirsen foruma yararlı olacaktır.
Bir bilene sor...
Bağımlılığı bırakın! Damarlarınızdaki asil Türk kanını kirletmeyin...
Korona çok fena bir hastalık, sakın hafife almayın, aşınızı olup kurallara uyun!
hasancetin
Site Üyesi
Mesajlar: 38
Kayıt: 21 May 2021 20:17

Re: 48-5 park halinde iken başıma gelenler

Mesaj gönderen hasancetin »

İtiraz dosyama istinaden İlçe emniyet müdürlüğünden cevap yazısı bugün geldi. Süreci takip etmeye ve sonuna kadar yürütmeye inançlı ve kararlıyım. Değerlendirmeniz nedir?
tutanak.jpg
tutanak.jpg (205.31 KiB) 1092 kere görüntülendi
hasancetin
Site Üyesi
Mesajlar: 38
Kayıt: 21 May 2021 20:17

Re: 48-5 park halinde iken başıma gelenler

Mesaj gönderen hasancetin »

İlgi sayılı yazınız gereği yapılan incelemede; 19.05.2021 günü saat 00:22 sıralarında L--------
ilçemiz D-100 Karayolu BP Benzinlik içerisine gelen 3-----7 plakalı aracın sürücüsünün alkollü
olabileceğinden şüphelenen Asayiş ekibinin olay yerine trafik ekibini çağırması sonrasında, araç sürücüsü
olduğu anlaşılan Hasan ÇETİN’in yapılan alkol kontrolünde 1,91 promil alkollü olduğu ve yasal sınırın
üzerinde alkol alarak araç kullandığından hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/5 nci
maddesi ( Yasal sınırın üzerinde alkollü iken araç kullanmak ) gereği MA8 seri nolu trafik idari
para cezası karar tutanağı düzenlenerek -------- ilçemizden verilme 5----- sicil sayılı sürücü
belgesinin E0003 nolu Aday Sürücünün Belgesinin İptaline Dair Tutanak ile 6 ay geçici süre ile geri
alındığı ve devamında Hasan ÇETİN’in aday sürücü olması nedeniyle ( Aday sürücüler için promil alt
sınırı 0,21 promildir) sürücü belgesinin daimi olarak iptalinin yapılarak yapılan işlemlerin kendisine imza
karşılığı tebliğ edilmiş olduğu anlaşılmıştır.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Kapsam başlıklı 2.nci maddesinde Bu Kanun,
trafikle ilgili kuralları, şartları, hak ve yükümlülükleri, bunların uygulanmasını ve denetlenmesini, ilgili
kuruluşları ve bunların görev, yetki ve sorumluluk, çalışma usulleri ile diğer hükümleri kapsar. Bu Kanun,
karayollarında uygulanır. Ancak aksine bir hüküm yoksa;
a) Karayolu dışındaki alanlardan kamuya açık olanlar ile park, bahçe, park yeri, garaj, yolcu ve eşya
terminali, servis ve akaryakıt istasyonlarında karayolu taşıt trafiği için faydalanılan yerler ile,
b) Erişme kontrollü karayolunda ve para ödenerek yararlanılan karayollarının kamuya açık
kesimlerinde ve belirli bir karayolunun bağlantısını sağlayan deniz, göl ve akarsular üzerinde kamu
hizmeti gören araçların, karayolu araçlarına ayrılan kısımlarında da bu Kanun hükümleri
uygulanır…denilmiştir
Trafik zabıtasının görev ve yetki sınırı ile genel zabıtanın trafik hizmetlerini yürütmeye ilişkin yetkisi:
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 6 ncı maddesinin b) (Değişik: 21/5/1997-4262/1
md.) Genel Zabıta: “Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde polis; polisin ve trafik
teşkilatının görev alanı dışında kalan yerlerde de jandarma, trafik eğitimi almış subay, astsubay ve uzman
jandarmalar eliyle yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uygun olarak trafiği düzenlemeye ve trafik
suçlarına el koymaya görevli ve yetkilidir”…hükmü amirdir
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı:
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48. maddesinde; uyuşturucu veya keyif verici
maddeleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş
kişilerin kara yolunda araç sürmelerinin yasak olduğu, uyuşturucu veya keyif verici maddelerin cinsleri
ile alkollü içkilerin etki dereceleri ve kandaki miktarlarını tespit amacıyla, trafik zabıtasınca teknik
cihazlar kullanılacağı, buna ilişkin tespit usulleri ve muayene şartlarının, Sağlık Bakanlığının görüşüne

2/3

uygun olarak hazırlanacak yönetmelikte düzenleneceği, bu madde hükmüne uymayan sürücülerin derhal
araç kullanmaktan men olunacağı, yönetmelik ile belirtilen miktarların üzerinde alkollü araç kullandığı
tespit edilen sürücülerin, suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; birinci defasında
sürücü belgelerinin altı ay süreyle geri alınır ve para cezası uygulanır, ikinci defasında sürücü belgeleri iki
yıl süre ile geri alınır ve para cezası uygulanır, üçüncü ve daha fazlasında beş yıl süre ile geri alınır ve
para cezası uygulanır, Yapılan tespit sonucunda, 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen
sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununun 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri
uygulanır. 9 ncu fıkrasında Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün
kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmeyen sürücülere ….
Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi iki yıl süreyle geri alınır… 10 nuncu fıkrasında
Sürücünün uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığından şüphe edilmesi hâlinde 5271 sayılı Kanunun
adli kolluğa ilişkin hükümleri uygulanır…denilmiştir.
2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 97 nci maddesi. Uyuşturucu veya uyarıcı
maddeleri almış olan sürücüler ile kanlarındaki alkol miktarı 0.50 promilin üzerinde olan hususi otomobil
sürücülerinin ve kanlarındaki alkol miktarı 0.20 promilin üstünde olan diğer araç sürücülerinin
karayolunda araç sürmeleri yasaktır. Trafik görevlilerince sürücüler her zaman alkol kontrolüne tabi
tutulabilirler. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kontrolü ise durumundan şüphe edilen sürücüler üzerinde
yapılır. Trafik görevlilerince sürücülerin alkol oranlarının tespitinde aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır:
a) Sürücülerin alkol oranlarının tespitinde; tarih, saat ve ölçüm sonucu ile cihaza ait seri numarasını
gösterir çıktı verebilen ve kalibrasyon ayarı yapılmış teknik cihazlar kullanılarak trafik zabıtası tarafından
kontrol edilir
b) Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen
sürücüye 2918 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen miktarlarda idari para
cezası verilerek, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde sürücü belgeleri
birinci defasında altı ay, ikinci defasında iki yıl, üç veya üçten fazlasında ise her seferinde beşer yıl
süreyle geri alınır.
ç) Yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler ile teknik cihaz
kullanılmasını kabul etmeyen ve bu nedenle hakkında işlem yapılan sürücüler araç kullanmaktan men
edilir…
f) Teknik cihazla yapılan ölçüm sonucuna itiraz edilmesi durumunda tekrar ölçüm yapılmaz, yapılan
işlemlere itiraz 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 27 nci maddesi kapsamında ilgili
mahkemelere yapılır…denilmiştir.
2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği Ek Madde 3 ‒ (Ek:RG-17/4/2015-29329) (11)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir
sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten
itibaren iki yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir.
Aday sürücülük süresi içerisinde 2918 sayılı Kanunun;
a) 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin üç kez ihlal edilmesi,
b) 48 inci veya 118 inci maddelerine istinaden sürücü belgelerinin geri alınması,
c) 51 inci maddesinin üç kez ihlal edilmesi,
ç) 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üç kez ihlal edilmesi,
d) 74 üncü maddesinin üç kez ihlal edilmesi,
e) Koruyucu tertibatın kullanılması ile ilgili 78 inci maddesinin üç kez ihlal edilmesi hallerinden
herhangi birinin gerçekleşmesi veya araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç
kullanıldığının tespit edilmesi veya toplam 75 ceza puanının aşılması durumunda sürücü belgesi trafik
görevlilerince iptal edilir…denilmiştir

3/3
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İlçe Emniyet Müdürü
2.Sınıf Emniyet Müdürü
E-İMZALI
İtiraz eden Hasan ÇETİN’in mahkemenize sunmuş olduğu dilekçede de “ 19.05.2021 günü alkol
aldıktan sonra kendi sevk ve idaresindeki 3-----7 plakalı aracı ile alış veriş yapmak üzere BP
istasyonuna gittiğini” açıkça beyan etmektedir. Ayrıca yapılan ölçüm sonucunda 1,91 promil alkollü
olduğunu belirten Aday Sürücü Belgesinin İptaline Dair Tutanağını ve alkol tespit raporunu, herhangi bir
itirazi kayit ileri sürmeden imzalayarak kabul etmiş, yine aynı tarih ve saatli sürücü belgesi geri alma
tutanağını ve diğer tutanakları da herhangi bir itirazda bulunmayarak imzalamıştır.
Meydana gelen trafik kazalarının nedenlerinde sürücü hataları en ön sırada yer aldığı gibi, alkol
alarak direksiyon başına geçen sürücülerin diğer sürücülere oranla kaza yapma risklerini kat be kat
arttırdığından, 2918 sayılı yasanın 48.maddesindeki amacın, meydana gelebilecek olan ölümlü, yaralamalı
ve maddi hasarlı kazaların önüne geçme ve sürücülerin alkollü olarak araç kullanma suçu işlemelerine
caydırıcı bir nitelik kazanmasını sağlamak olduğu açıktır.
Trafik Polisinin görevi, trafik düzen ve güvenliğini sağlayarak bu husustaki aksaklıkları gidermek,
yönetmelik ve kanunlara aykırı hareket edenler hakkında da mevzuatta kendisine verilen yetkiye istinaden
ceza tatbik etmek ve gereken diğer işlemleri yaparak kamu düzenini sağlamaktır. Kamu düzeni ve hizmet
gereği doğrultusunda işlem tesis edilmiştir.
Sonuç olarak kalibrasyon ayarı yapılmış alkolölçer ile yapılan ölçüm sonucunda 1,91 promil
alkollü olduğu tespit edilen 3----7 plakalı aracın sürücüsü Hasan ÇETİN hakkında, 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/5 nci maddesi kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan
işlemlerde hukuka aykırılık söz konusu olmayıp, konuya ilişkin evraklar yazımız ekinde gönderilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
...............
hasancetin
Site Üyesi
Mesajlar: 38
Kayıt: 21 May 2021 20:17

Re: 48-5 park halinde iken başıma gelenler

Mesaj gönderen hasancetin »

Bakınız benim burada savunduğum itiraz davası hak ile ilgilidir. 4000 tl ve 6 ay bekleyip psikoteknik süreci sonrası elbette tekrar ehliyet alabilirim sorun hukuki ayrılık ve yaptırım uyusmazligidir. Hak kovusturuyorum. Umarım emsal olur.
hasancetin
Site Üyesi
Mesajlar: 38
Kayıt: 21 May 2021 20:17

Re: 48-5 park halinde iken başıma gelenler

Mesaj gönderen hasancetin »

Kamu ile hukuk ve uygulama konusunda ayrı bir izdüşüm sözkonusu .sozkonusu tutanaklar deliller ve kanunen sunulan cevap dilekçesi örtüşmemektedir.
hasancetin
Site Üyesi
Mesajlar: 38
Kayıt: 21 May 2021 20:17

Re: 48-5 park halinde iken başıma gelenler

Mesaj gönderen hasancetin »

Azönce cevap dilekçesini incelerken imzalara gözüm takıldı paylaşıyorum. Sizce bunun hukuki yaptırımı nedir?
hasancetin
Site Üyesi
Mesajlar: 38
Kayıt: 21 May 2021 20:17

Re: 48-5 park halinde iken başıma gelenler

Mesaj gönderen hasancetin »

Burada kafamda gerçekten soru işaretleri oluştu.
Dosya ekleri
4.jpg
4.jpg (102.94 KiB) 869 kere görüntülendi
3.jpg
3.jpg (62.44 KiB) 869 kere görüntülendi
2.jpg
2.jpg (101.09 KiB) 869 kere görüntülendi
1.jpg
1.jpg (47.34 KiB) 869 kere görüntülendi
hasancetin
Site Üyesi
Mesajlar: 38
Kayıt: 21 May 2021 20:17

Re: 48-5 park halinde iken başıma gelenler

Mesaj gönderen hasancetin »

.
hasancetin
Site Üyesi
Mesajlar: 38
Kayıt: 21 May 2021 20:17

Re: 48-5 park halinde iken başıma gelenler

Mesaj gönderen hasancetin »

.
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj