17. Hukuk Dairesi 2017/28 E. , 2017/10200 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2017/28 E. , 2017/10200 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 01:29

17. Hukuk Dairesi 2017/28 E. , 2017/10200 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar ... mirasçıları olan ..., ..., ..., ..., ... vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
- K A R A R -
Davacı vekili, müvekkilinin yolcu olarak bulunduğu, davalıların zorunlu trafik sigortacısı ve sürücüsünün mirasçıları olduğu aracın, arkasında hiçbir ışık bulunmayan, davalılar ... ve ...’in sürücüsü ve maliki olduğu traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası nedeniyle müvekkilinin sakat kaldığını, yüzünde iz kaldığını, müvekkili emekli olmasına rağmen ticaretle de uğraştığını ancak tedavisi ve sakatlığı nedeniyle çalışamadığını, elem çektiğini beyanla, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla 5.000 TL maddi, 80.000 TL manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle davalılardan (davalı ... şirketi sadece maddi tazminattan ve poliçe limitiyle sınırlı sorumlu) tahsilini talep etmiş, 13.11.2013 tarihli dilekçesiyle davalı ...Ş.’den maddi tazminat alacağını aldıklarını, maddi tazminat bakımından davanın konusuz kaldığını beyan etmiştir.
Davalılar ... mirasçıları olan ..., ..., ..., ..., ... vekilleri, davacının emlakçılık yapıp olay günü kendi işi
nedeniyle murisle birlikte ...’e gittiğini, davacının müvekkillerinin murisi olan sürücüyle samimi arkadaş olduğunu, bu sebeple araçta bulunduğunu, tazminat talep etme hakkı bulunmadığını, talebin fahiş olup müvekkillerinin ödeme gücü olmadığını beyanla davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacı tarafın maddi tazminat talebi konusuz kaldığından maddi tazminat davası yönünden karar verilmesine yer olmadığına, davacı tarafın manevi tazminat davasının kısmen kabul ve kısmen reddine, davacı için 60.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihi olan 15/06/2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar ..., ..., ... (...), ... (...), ..., ... ve ...'dan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, davacının fazlaya ilişkin manevi tazminat talebinin reddine karar verilmiş; hüküm, davalılar ... mirasçıları olan ..., ..., ..., ..., ... vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, özellikle oluşa uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalılar ... mirasçıları olan ..., ..., ..., ..., ... vekillerinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2- Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir.
Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli de göz önünde tutularak, B.K.’nun 47. maddesindeki özel haller dikkate alınarak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır. Zira, M.K'nun 4. maddesinde, kanunun takdir hakkı verdiği hallerde hakimin hak ve nesafete göre hükmedeceği öngörülmüştür.
Somut olayda davacının %56 oranında sürekli malul kalması, kusur durumu, kaza tarihi (15.6.2012) gibi hususlar dikkate alındığında davacı için hükmedilen 60.000 TL manevi tazminatın miktarı bir miktar fazla olup hakkaniyet ve adalete uygun düşmediğinden, hükmün temyiz eden davalılar yararına bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar ... mirasçıları olan ..., ..., ..., ..., ... vekillerinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar ...mirasçıları olan ..., ..., ..., ..., ... vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile manevi tazminata ilişkin hükmün davalılar ... mirasçıları olan ..., ..., ..., ..., ... yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılar ... mirasçıları olan ..., ..., ..., ..., ...'ya geri verilmesine 7.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla