Forum ana sayfa 17. Hukuk Dairesi 2016/19858 E. , 2017/10605 K.

17. Hukuk Dairesi 2016/19858 E. , 2017/10605 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 491982
Konum: İstanbul17. Hukuk Dairesi 2016/19858 E. , 2017/10605 K.

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-

Davacı vekili 06/04/2016 tarihli dilekçesi ile davadan feragat ettiğini bildirdiği ve vekaletnamesinde davadan feragata yetkisi de bulunduğundan vaki feragat nedeniyle bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 15/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararları