17. Hukuk Dairesi 2016/19619 E. , 2017/10601 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/19619 E. , 2017/10601 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 01:32

17. Hukuk Dairesi 2016/19619 E. , 2017/10601 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hükmün süresi içinde davalılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R-
Davacı vekili; müvekkiline ait ... plaka sayılı araç ile davalı ... yönetimindeki ... plaka sayılı aracın 05/06/2011 günü kaza yapması nedeniyle maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini, müvekkiline ait araçta meydana gelen hasarın davalı ... şirketi tarafından karşılanmadığını bu nedenle araç üzerinde ... 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/60 d.iş sayılı dosyasından tespit yapıldığını ve araçtaki hasarın 12.503,00 TL olarak belirlendiğini, kaza ile ilgili ... C.Başsavcılığının 2011/20583 esas sayılı doyasından soruşturma başlatıldığını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak suretiyle şimdilik 12.503,00 TL zararın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Davalılar özetle davanın reddini talep etmişlerdir.Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere göre davanın kısmen kabul kısmen reddi ile, 12.500,00 TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekili aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Dava trafik kazasından kaynaklı maddi tazminat talebine ilişkindir.
Somut olayda meydana gelen trafik kazasına ilişkin Adli Tıp Kurumundan alınan raporda kusur durumu net olarak belirlenmiş değildir. Kusur dağılımı ikili duruma göre belirlenmiştir. Mahkeme ATK raporundaki II- bölümde belirtilen kusur belirlemesine itibar edip hüküm kurmuştur.
Söz konusu trafik kazasından dolayı ... Asliye Ceza Mahkemesinde 2012/451 E dosyası ile dava açılmış 2013/229 K. ile dava dosyasında sanık olan davacının beraatine yönelik verilen kararın temyiz incelemesinde 30.10.2014 tarihinde Yargıtay 12.Ceza Dairesi tarafından mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yeniden yapılan yargılamada davacının kusurlu olduğu belirtilerek cezalandırılmasına karar verilmiştir. Mahkeme tarafından ... 2.Asliye Ceza Mahkemesinin 2015/57 E.2015/143 K. sayılı dosyasının kesinleşmesinden sonra ceza dava dosyası ve dosyadaki diğer bütün deliller birlikte değerlendirildip kusur durumu belirlenmesi ve belirlenen kusur durumuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru olmamış hükmün bozulması gerekmektedir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... ile davalı ....vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ... ile davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılara geri verilmesine 15.11.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla