17. Hukuk Dairesi 2016/19317 E. , 2017/10550 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

17. Hukuk Dairesi 2016/19317 E. , 2017/10550 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Kas 2018 01:34

17. Hukuk Dairesi 2016/19317 E. , 2017/10550 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki rücuen tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkil şirketin genişletilmiş kasko ... polisçesi ile sigortalı ... Tic Ltd'nin maliki olduğu ... plaka sayılı aracın, 27/06/2013 tarihinde, yolda bulunan orta refüj bordür taşlarına aracının sol yanı kısımlarıyla çarpması sonucu tek taraflı trafik kazası meydana geldiğini, bu kazanın oluşumunda araç sürücüsünün kural ihlali yapmadığının tespit edildiği, kaza tespit tutanağındaki krokiye göre sökülen bordür taşları gelişi güzel karayoluna dağılmış ve herhangi bir işaretleme yapılmadığını, bu kazanın oluşumunda yol yapım ve onarım çalışması yapan kurumun hatasının olduğunu, bu nedenle fazlaya ilişkin haklarının saklı kalmak kaydıyla 16.094,00 TL tazminatın ödeme tarihi olan 11/11/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan alınarak davacıya verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı ... Belediye Başkanlığı vekili tarafından verilen cevap dilekçesinde özetle; işbu davada davanın ... husumetiyle incelenmesi gerektiğini, müvekkil ... Belediye Başkanlığının hasım mevkiinden çıkarılmasına dosyanın ...'ne karşı yürütülmesi gerektiğini, ayrıca ... Belediye Başkanlığı'nın kazayla ilgili herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, bu nedenle ... Belediye Başkanlığı yönünden reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı ... vekili; görevsizlik nedeni ile davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece toplanan deliller ile dosya kapsamındaki tüm belge ve bilgiler birlikte değerlendirildiğinde; davanın ... yönünden kabulü ile; 16.094,00 TL'nin 11/11/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ...'nden alınarak davacıya verilmesine, Davanın ... Belediye Başkanlığı yönünden reddine, karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava, trafik kazasından kaynaklanan ve hizmet kusuruna dayanılarak, davalılar aleyhine yöneltilen tazminat istemine ilişkin olduğundan idari Yargılama Usulü Hakkındaki Kanun'un 2. maddesi hükmü uyarınca tam yargı davası olarak ikame edilmesi gerekmektedir. Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olup, mahkemece kendiliğinden dikkate alınması zorunludur. Bu nedenle;
İş bu dava ...'nün hizmet kusuru iddiasına dayalı olarak açıldığından idari yargı görevli olup mahkemece HMK 114-115.maddeleri uyarınca yargı yolu bakımından davanın reddine karar verilmesi gerekirken işin esasına girilerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.
2-Bozma neden ve şekline göre davalı ... vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle tamyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ... vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, 15/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla